Pasienter med smerte – hva er den egentlige årsaken? Ukjent faktor X? Virtuelle Smerter?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Pasienter med smerte – hva er den egentlige årsaken?
Ukjent faktor X? Virtuelle Smerter?

Jeg prøver å bevise noen biter av et system som er i mørket som rent matematisk og logisk må være der som vi ikke ser, bare effekten av det vi ser. Det er ikke så lett å se inn i noen sin hjerne for å se hva som er galt eller riktig der.

Det var en statistikk som ble presentert for meg i år 2006, og det var at det var gjort 3 900 000 røntgenundersøkelser i året i Norge av en befolkning på 4 640 219.( modaliteter: røntgen, mammografi, ultralyd, CT og MR) kort sagt: « alle nordmenn går ca til en radiologisk undersøkelse i året.»

Det var et tall som ble forelagt meg som jeg fikk sjokke av. Det var at 80 % av de radiologiske undersøkelsene som omhandler symptomer på at pasienter har smerte har ingen patologisk funn(altså ingen ting på bildene som kan forklare smerten pasienten har)

Det vil si at ca 50 % av befolkningen har smerter, som er 2 320 109 (2006 tall) hvor av 80 % av dem (ca 1 856 087 mennesker) har smerter som ikke kan påvises med medisinske undersøkelser som radiologi. Dette er mange mennesker med nedsatt livskvalitet, nedsatt arbeidsevne og nedsatt evne til å fokusere. Det er ikke riktig å si at 1 086 087 mennesker har somatisk lidelser eller psykiatriske lidelser, det er for store tall til. I det hele tatt er for store tall, men man kan ikke la være å tro på pasienten (borgerne sine) at de ikke føler seg friske, når så mange sier det og det ikke er en åpenbar forklaring til det.

Her har jeg følgende å si:

Radiologi og undersøkelser av nerve systemet, helt ned på molekylært nivå og atom nivå for å undersøke om det er skader på nervetråder, muskler, sener og kunne utbedre skaden til at pasient er diagnostisert frisk igjen vil koste ca 12 millioner verdensøkonomier @ $ 130 trillioner dollar i året for 1 pasient. Så avansert og verdifull er en sunn kroppen!. Les her:

Så med fremtidige teknologi kan man finne mer i fremtiden enn hva vi kan i dag, så si vi kan diagnostisere og behandle kanskje 25 % av de 1 856 087 mennesker som er 464 021,75 . Da er vi ved nede i 1 392 065 mennesker som fremdeles lider.

Det er her legen tenker, hvis det ikke er somatisk så er det psykiatrisk. Ofte henger somatisk og psykiatri sammen.

Det er her jeg innfører en tredje faktor: faktor X – Virtuelle smerter altså ikke psykisk og heller ikke somatisk.

La oss si at psykiatrisk er 35 % av de tilfellene på 1 392 065 som fremdeles lider;=, noe som utgjør da: 487 222,75 personer som har psykiatriske problemer. Da står vi igjen med 904 842,25 personer ( ca 38 % av 2 320 109 personer med smerte som har Faktor X – Virtuelle smerter! Virtuelle smerter er smert som kommer fra en ekstern kilde utenfor kroppen. Kommer ikke fra skade/sykdom/somatisk problemer, og ikke fra det psykiske mental plan. Smertene kommer ikke fra sine egne tanker. Jeg vil skylle på Gud og djevelen som krangler med å lage “effekter for å å eie et menneske. Smerter som ikke er forenelig med hva man kan se av skade på kroppen(skade som ikke er der) er nok fra en ekstern kilde, fordi jeg tror ikke at hjernen er i stand til å lage slike merkelig ting/følelser, så fremt man ikke har hatt hjerneslag, eller prolaps i ryggraden hvor nervetråder er i beknip.

Her i dette bildet må vi utelukke de tilfellene av rus, narkotika misbruk eller alkoholmisbruk.

(Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er rusavhengige i Norge. Basert på ulike undersøkelser, anslår Folkehelseinstituttet at fra hver tiende til hver femte nordmann vil få en rusrelatert lidelse i løpet av livet)( Tall fra Samdata viser at i overkant av 20 000 menn og 10 000 kvinner mellom 18-90 år fikk tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i 2015. Avhengighet av alkohol var de oftest registrerte ruslidelsene for begge kjønn. Lidelser knyttet til bruk av cannabis og opiater var vanligst for menn. Selv om kjønnsforskjellene minker, er det fortsatt flest unge menn blant personer med ruslidelser.)

Det er antatt at halvparten av verdensbefolkningen får en psykisk episode en eller flere ganger i livet. Her antar jeg ved å utelukke rus, at angst og post traumatisk stress er overrepresentert. Se mer data her:

https://www.fhi.no/publ/eldre/psykiske-lidelser-i-norge-et-folkeh/

Ved alkohol eller narkotikamisbruk så må man fot følge «pasienten» da og natt og sørge for at pasienten ikke får kjøpt, stjålet eller levert alkohol eller narkotika til seg. Pasient kan risikere mange måneder med avvenning i rusavenningsklinikk eller psykiatrisk. Det er viktig å forstå at det er som et dataprogram djevelen har som systematisk si hvert 15 sekunder lager abstinenser etter å ruse seg og belønning i rus(mindre smerte/angst/frustrasjon som er falskt belønning) .. Den gir seg ikke med det første med å ødlegge for pasienten så personen søker rus som ødelegger livet til personen, samfunnet, venner og familien rundt. Det er viktig selv å be og ha 3 andre kristne som ber om helbredelse til pasienten.

Det kan man se på Evangeliesenteret(EVANGELIESENTERET Oppsøker, hjelper og rehabiliterer mennesker som er kommet i sosial nød på grunn av rus) https://www.evangeliesenteret.no/ som har med hjelp av religion fått mange ut av krisen! Hva jeg har blitt fortalt av tidligere rusmisbrukere er at det har fungert. Det første skrittet er å anerkjenne at man har et problem.

Det er angst for å dø, bli skadet, utfryst, mobbing.

Det er PTS for å ha sett eller opplevd krig, drap, mafia, utpressing økonomisk eller moralskt, ,voldtekt, sataniske handlinger, kriminalitet, vold, ulykker, økonomiske problemer, brudd i relasjoner med store konflikter. Det er også fra et religiøst perspektiv som kan utløse PTS da man forstår at person som synder kan forgå på grunn av synden de gjør/har gjort, både for ekstern person eller en selv.

Jeg har ikke så mye tro på psykiatrisk fordi jeg mener det er skapt og negativt ladet. Jeg har tro på et sunt og friskt sinn. Jeg har ikke tro på somatiske problemer da jeg tror på en frisk kropp. Det må utføres helbredelse, ikke stilles sykdomsdiagnoser, det må stilles friskdomsdiagnoser, man skal ikke dra til et sykehus når man er syk, man skal dra til et friskt hus og bli frisk! Det er perspektivet man har og det er forskjellig fra person til person.

En hver tanke og følelse kommer fra et sted(enten fra en selv, fra en som styrer tankene våres(i system) eller engler eller demon som planter tanker i oss, det bringer budskap om velbehag, smerte, glede, sorg, sinne og annet, og det går et sted,(sentralnervesystemet/ryggraden eller hjernen, eller ut av munnen eller i form av bevegelser av kroppen som noen andre ser og hører, hvor man tar avgjørelser på bakgrunn av hva man føler, hører og hva man gjør, hva man vet, hva man tenker og hva andres reaksjon er.

Det som er factor X – Virtuelle Smerter er følgende:

* Det er universet eller Gud som gjør det at man føler angst, stress, smerter, sinnsforvirring, unormalt mye glede(den andre veien kan det også gå).

* Det er utenomjordisk intelligens langt forbi vår egen. Utenomjordiske entiteter som er svært avansert som har så stor makt at verken myndigheter, politi, helsevesenet eller pasienten selv kan gjøre noe/stort med det. Det gjelder bare å forstå at det er der!

Pasienten er ikke somatisk eller psykisk syk, det er system bakenfor vår realitet som “putter på” signaler om at personen har vondt eller schizofren (vrangforestillinger) er sinnsforvirret. Pasientens hjerne og kropp er ikke syk. Pasienten er ikke sinnssyk og heller ikke gal; pasienten er plaget av ting som er der som vi ikke kan se men se effekten av.

* Det er Gud som straffer en fordi man har gjort noe galt, eller som belønning for å ha gjort noe bra ved å gi personen mulighet til å være ufør så personen slipper å jobbe. Det kan være djevelen som prøver å ødelegge for pasienten, bedrifter, staten, venner og familie.

* Eller djevelen som gjør det for å straffe noen eller oppfordre noen til å gjøre noe galt, altså djevelen torturer folk til å gjøre gale ting, fordi de gjør riktige ting. Det gjelder psykiatrisk og somatiske ting, man kan bli skadelidende av å gjort noe ondt, men like fullt skadelidende for å ha gjort noe riktig.

Uansett hva en psykisk pasient kan komme til å si av ekstreme ting så vet jeg at Universet kan gjøre det både i den fysisk og (psykisk virkeligheten) på det mental plan det personen opplever. (uten at jeg tror personen er psykisk syk.) Banalt eksempel. Pasienten sier den ser rosa elefanter i rommet. Da er det 4 mulig banale muligheter. Den første er at bildet av rosa elefant blir tegnet inne hodet til pasienten og blir lagt på som et video overlay av det bilde man ellers ser. Det andre er at det er en rosa elefant i rommet og jeg ser den ikke(da universet kan utelukke ting fra mitt synsfelt(det er har mer en nok regnekraft til å lage troverdig Hollywood scener.) Tredje pasienten lyver. Det fjerde er at ingenting oss av hva vi ser sammen i rommet er riktig. (total realitet sammenbrudd for både meg og pasient- også mulig)

* Det kan være for å gjøre noe som noen ikke skal finne ut av hva, hvor, hvorfor og hvordan.

* Virtuelle Smerter kan være like vonde og verre enn virkelig smerter fra f.eks skade eller kreft.

* Det kan være ånder som forfører og lager smertene.

* Det kan være demoner som skader sinnet eller kroppen til folk.

* Det kan være et somatisk eller psykisk våpen pasienten blir utsatt for. Se her: Elektromagnetisk angrep. I utgangspunktet kan det høres ut som noe fra Star Wars, men elektromagnetiske våpen har eksistert i årevis.https://www.nrk.no/urix/21-amerikanske-diplomater-syke-pa-cuba_-tre-teorier-om-hvem-og-hvordan-1.13697881 og i Kina: https://www.nrk.no/urix/amerikanske-diplomater-i-kina-syke-_-skal-ha-hort-mystisk-lyd-1.14073002

* Det kan være gifter i naturen. Pasienten kan være forgiftet!

* Det kan være kraftig magnetiske impulser, gammastråling fra verdensrommet og røntgen våpen eller ultralyd våpen. https://no.wikipedia.org/wiki/Ikke-d%C3%B8delige_v%C3%A5pen og https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_weapon

* Det kan være straff som følge av at verdenen er i nesten krig hele tiden, og hver ny krig, terrorhandling og terrorisering skaper en ny nedtur, enten økonomisk, politisk, ideologisk, følelsesmessig, helsemessig både somatisk og psykiatrisk og relasjonsmessig.

* Det kan være et system (kanskje datamaskin) som påvirker mennesker derfor virtuelle smerter. (f.eks at en føler at en fot mangler mens den vitterlig er der)

* Mange klager over mobilnettverk 4 G og 5G nettverk at de blir både fysisk og psykisk syk av de de antennen. En mobiltelefon sender på ca 2 watt, hvis du er i byen har du kanskje over 100 000 mobiler rundt deg som hver sender på 2 watt som blir til sammen 200 000 watt og det er mye og skadelig.

* Faktor X – Virtuelle Smerter er at det er unormalt høy konflikt nivå mellom mennesker, eller mot et menneske. Det kan tenkes at en datamaskin eller ond ånd får alle mennesker rundt et menneske til å angripe, lyve om personen og true personen.

* Systemet kan gi uvirkelig følelser eller ufyselige eller skremmende følelser i kroppen som ikke hjernen kan lage, men systemet bak mennesker lager det. Det er simulerte følelser, tanker og ord i sammensetning til hverandre, det er et system som gjør det,(utenfor kroppen til pasienten) og siden det er et system som gjør det(selvmotsigelse: en del av systemet er også inn pasienten – begge deler både innenfor og utenfor) og siden det er et system som gjør det og ikke virkeligheten så kaller man det for Faktor X Virtuelle Smerter.(og ubehag, mangel på søvn,depresjon osv)

* Det er et system (Universet og Gud) som menneske lever i og de er en del av systemet, både pasienten, Gud og universet. Jeg antar at Gud og systemet kan lagre et minne i inne i hodet ditt ved å flytte på atomer i hjernen. De kan også lese hva man tenker, og jeg antar at det elektrisk kan lage signaler om at du har det vondt, eller du sier noe rett ut som du selv ikke vet hvor kom fra. Noen sier det er den hellig ånd som utøses mellom mennesker for å fortelle sannheter og fortelle hva som er løgner.

* Blant annet mener jeg at det er en matrise kall det et net nett som binder mennesker sammen. Dvs at hvis man gjør noe galt med et menneske på den andre side av jorden, føler det andre mennesket i Norge det samtidig. For eksempel: Noen som er knyttet til personen som dør sier: nå døde «Per Hansen» uten å fått telefon, beskjed og heller ikke vært der «Per Hansen» var når han døde.

Jeg kan selv fortelle at når jeg ringte til familien som var på sykehuset og akkurat da jeg ringte så døde farfar min i samme som jeg ringte og de svarte, og i samme sekund datt undulaten i buret hjemme rett i bakken stein død. Ting er sammenkoblet i denne verdenen.

Jeg tror ikke mennesker bare får psykisk problemer ut av det blå!

En ting er angst og post traumatisk stress etter traumatiske hendelser, men for schizofreni så tror jeg det er et «system bak pasienten» som forvirrer ikke bare pasienten men behandlere, familie og venner/ medmennesker også.

Når noen får psykisk problemer som ser ut som det er i schizofreni spekteret bør man undersøke nærmere:

* Har noen økonomiske motiver for å prøve å gjøre den «syke» syk eller forverre situasjonen slik at pasient blir syk.(svart magi) terror, utpressing, usammenhengende adferd som skalper forvirring hos pasienten. Det kan være for å ta pasientens penger, gjeld, gjeldsbrev, forsikringspapirer, inntekt, bolig, firma, kunder, fond, aksjer, båt, hytte, eller ikke gi lovpålagt arv til personen(pasienten)

* Strafferettslig at noen vil prøve å gjøre og eller fremstille noen som psykiatrisk syk(som om det pasienten sier ikke er tilregnelig) for å unngå straff er en mulighet.

* Fall i sosial status og fall i moralsk status som følge av at pasienten vet at angriper har gjort noe kriminelt eller syndig.

* Religiøs forfølgning, religiøst idealer som noen prøver å tving ned på noen, eller å ta gode idealer som en person lever etter eller idealer i for eksempel i Bibelen som noen prøver å ta bort fra noen.

* Ideologiske retninger som konflikter og prøver å «discredit» noen.

* Politiske retninger som er i konflikt mer hverandre.

* Omfattende sataniske angrep på blant annet kristne for å få dem til å fremstilles som psykisk syke, kriminelle, voldelig og aggressive for å få lov til å gjøre videre urett mot seg selv og andre.

* For eksempel: feminist organisasjon på politisk radikal venstre siden rammer/angriper enten deg i sentrum og eller noen på høyre siden i politikken gjerne i relasjon til deg hvor du er en person som står midt imellom disse ytterpunktene og egentlig ikke har noe med den konflikten å gjøre, blir da dratt inn i en krig pasienten ikke har startet.

Den personen som går inn for å gjør noen syk må det rettes fokus mot og straffes med psykiatrisk behandling eller straffeforfølges for angrep på sinn og kropp, uansett om det fysisk eller psykisk eller faktor X – virtuelle smerter, til pasienten som er skadelidende blir frisk igjen fra symptomer..

Dvs at dette går på en måte under psykiatri, men det er viktig å understreke at personen ikke er somatisk eller psykisk syk, at hjernen(om noe redusert fokus/ tankekraft på grunn av smerter) ikke er noe galt med, men satt ut av spill/skadelidende av system X – Virtuelle smerter og virtuelle tanker, følelser og ubehag. som kan like fult oppleves som somatiske og psykiske problemer og skal være grunnlag for sykemelding om man har det.

Kjennetegnet til «Virtuelle smerter» er nok at de personene som lider av det, føler at de selv som et individet får vondt hvis de gjør noe riktig, og at noen prøver å styre en til å gjøre noe galt eller i mot din vilje, da kan det systemet begynne å stritte i mot. Det er som et dataprogram -et datavirus! Det bare systematisk angriper om og om igjen tilsynelatende evig, men jeg tror det gir seg når det forstår at det ikke kommer noen vei, fordi man lærer triksene til “data programmet” som det spiller på følelser, tanker og det mentale planet som omhandler bevisstheten om hva som er hva.

Det er systematisk og gjentagende. Det er som datavirus på hjernen som får deg til å tenke for eksempel ordet «dritt» hele dagen, eller får deg til å gjøre noe galt mot din vilje eller andres vilje. Som noen sier til meg: «faenskap hviler aldri» og det er sant. Det kan holde på 24 timer 7 dager i uken uten opphold. En datamaskin som “styrer en simulert virkelighet” blir ikke sliten som et biologisk menneske gjør.

Hvis verdenen er styrt av en verden simulerende maskin(se filmene Matrix 1,2 ,og 3) så er det som et virus som er meget vanskelig å få bort. Følelser, Tankene og handlingene våres i store og små trekk kan være system styrt av «djevler» eller kall det et virus i systemet i verdenen/universet, som systematisk forfølger og systematisk plager pasienter ved en type tanke om man skal for eksempel velg å gå til venstre i livet og gjør en en ting, eller gå til høyre å gjøre en annen ting. Skal du være sammen med Person A eller Person B, eller skal du stemme politsk rødt eller høyre som motpolseksempler. En annen ting det også gjør er å skape polarisering som skaper avstand mellom mennesker.

(en gammel oppskrift på dette å kurere personer er å finne 3 sanne troene kristne og at de i lag med pasienten ber en bønn muntlig (gjerne skriv bønnen ned på papir også som man leser da av) om at lidelsene går bort uansett om det er fysisk eller psykisk lidelse.) Prøv dette gjentatt ganger i 3 dager i strekk og se om det er noen forandring. Det er viktig å bruke ord i bønnen med respekt for Gud og Jesus som omhandler kjærlighet, omtanke og å bli frisk igjen og at sykdommen går bort.

Jeg har ingen tro på at medisiner eller behandling alene hjelper i seg selv, løser problemet, eller psykiatrisk behandling eller belte fast pasienten, det gjør det bare verre for pasienten og behandlerene da djevelen ikke lar seg medisinere da han er kjent i skriften for å være usynlig, og det er pasienten som er offeret.

Jeg tror ikke fult ut på leger, psykriatriker eller pskyloger da ingen av dem har klart å skape en pasient (eller friskt individ) som ikke dør av sykdom eller alderdom ennå.

Det hjelper ikke å medisinere ofre for djevelens (noen ganger samfunnets) sin psykose som ikke er pasienten sin psykose da pasienten bare er effekten av noe usynlig som foregår. Man ser ikke årsaken rett frem, man må tenkte seg den i mørke .En annen ting er et når noen er psykotisk så kan det være at et skjult system som gjør pasienten sint fordi noe syndig eller kriminelt har vært gjort mot pasienten eller noen andre (som pasienten ikke vet ennå) og de prøver i mørket og forklare det, ved for eksempel å endre adferd til pasienten og adferd til alle andre rundt.Det har ingen hensikt å plage pasienten, man må plage den og det (hva enn det er) som plager pasienten.

Et eksempel på ting et pasient kan vite er at det er f.eks ikke olje ressurser til all evighet og til alle i verdenen, og forstår at sult, krig og konflikter kan komme av det, samt lovmessig sammenbrudd, ressurssamdmenbrudd og økonomi kollaps i samfunnet, både hos stat, bedrifter og private. Det kan være dårlig råd pasienten, bedriften eller staten har. Det kan være samfunnets «feil» at det ikke er avansert nok til å løse problemene i samfunnet i det hele tatt eller ikke løser dem fort nok.

Man få finne veien bort fra sinnsforvirringen eller vrangforestillingen (schizofreni) , ved å vedkjenne seg hva som er sant og hva som er uvirkelig, hva som er virkelig, hva som er usant, hva som er feil, hva som er galt å gjøre, hva som er riktig og gjøre og hva som man bør gjøre nå?,for å komme fremover!

Et spørsmål ved avvikende adferd pleiere kan stille pasienten: er det riktig måte å gjøre det du gjør ting på nå? Er det vel overveid? Finnes det en bedre vei? Hvor tror du det du gjør nå fører til? Viktig å reflektere over sine og andres ord og handlinger.

Sinnet er veldig sammensatt. Når det krasjer tar det tid å bygge seg opp og restrukturer seg.

Grunnen til at jeg sier at det skal være bønn før behandling, er å se om problemet går bort av seg selv!

Grunnen til at jeg sier det skal være bønn ligger i at jeg har klart å bevise at det finnes en overmakt som skaper verdenen og en overmakt som skaper menneskene som du kan lese i disse artikkelen:

og

og andre artikler på nettstedet mitt www.unlimitedcomputing.no

Andre ting som kan gjøre pasienten syk er:

Det kan også være nanoteknologi/stoffer som skader kroppen. Nanoteknologi er så små partikler/eller nanoroboter at de kan gå igjennom huden din uten å lage sår..(de går rett og slett i mellom cellene i huden) Nanoteknologi finnes meget utbredt i dag! Alt fra CPU(hjernen i en datamaskin) til smart telefoner, felg rens, spionasjekamerar så små at du ikke ser dem i rommet er nanoteknologi.

Det kan også brukes som våpen som f.ekjs gir indre blødninger. Det er vanskelig å bevise på grunn av at de er så små.

Det er forgiftning av en person som er utført i mørket mens personen som blir utsatt for legemsbeskadigelse personen sover da; da angriper synderen/den kriminelle offeret med sovegass/narkosegass i soverommet til offeret så de kan rundstjele huset, skade pasienten fysisk eller putte plastikk ned i lunge /magesekk som lager infeksjoner man ikke finner ut av da plastikken ikke synes på på røntgenbildene da det er for lett og tynt materiale..

Det er så mye djevelsk og utspekulerte handlinger mennesker og dyr blir utsatt for.

Derfor mener jeg at selv om Faktor X – Virtuelle Smerter er vanskelig å bevise så er det den eneste forklaringen når man ikke finner somatisk eller psykiatriske årsaker. Det mest usannsynlig blir det eneste sannsynlighet når man har prøvd å eliminere problemene og står bare da igjen med noen få teorier.

Jeg tror man løser mye problemer ved å ikke se på en pasient som syk, men som plaget. At man ikke mistror pasienten i det han eller hun sier, (selv om den sier det er hallusinasjoner i rommet eller sier feil om hva noen har gjort,)

Jeg er sikker på at systemer i universet kan overstyre pasientens bevegelser, følelser og tale, for om ikke på et annet senere tidspunkt skal Gud vise politi, rettsvesen, helsearbeidere at dere har ikke peiling på hva dere gjør og heller ikke peiling på hva som er hva, hva som er sant og hva som er løgn.

Jesus sa på korset «Tilgi dem far for de vet ikke hva de gjør»

Mennesker har faktisk er forskjellig virkelighet for hvert individ, som de forskjellige menneskene i verdenen faktisk har, og at noen har «andre systemer» og andre vitenskapelige forståelser, og noen har også opplevd noe som bryter med naturlovene vi er omgitt av og har derfor et helt annet system i hodet enn i ikke troende.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *