Hvorfor Charles Darwins evolusjonslære er død

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

This article can be translated to English here:
https://translate.google.no/translate?sl=no&tl=en&js=y&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Funlimitedcomputing.no%2Fnews%2Fhvorfor-charles-darwins-evolusjonslaere-er-dod%2F&edit-text=

Denne artikkelen omfatter en konklusjon på hvorfor Charles Darwins evolusjonslære er død.

Det er ikke funnet etter hva jeg vet noen klare bevis på at kroppen er bygd opp av fraktaler. Jeg programmerte fraktaler  i 1990 åra en gang. En enkel formel kan lage kompliserte strukturer som også kan endres ved å justere på parameterne. Det jeg sier er å ta f.eks. sentralnervesystemet, det operer med nanoteknologi sin presisjon. Skal du lage et produksjonsdiagram av det så blir det diagrammet mye større enn selve nervesystemet.

 

Et annet alternativ med teorien at det bare trengs 1-10 mb for å beskrive kroppen er at det er det «matrix» en maskin som simulerer et menneske trenger, men da beveger du deg inn i at du lever i en simulasjon og du selv er ikke ekte! Bare en tegning som skal lages og at den tegningen er på de 10 mb. Ikke større enn et stort jpg bilde.

 

Ta hjernen! Den har en beregnet lagringsplass på 10 exabyte med data. Dvs et produksjonsdiagram som beskriver alle atomene og cellene i hjernen med alle koblinger til sentralnervesystemet og synet med intern kabling utgjør et kolossalt diagram. Du kan tenke deg at hvis hjernen er på 10 exabyte, så trenger du minst et diagram på 10 gangeren av det for  å forklare det til universet så det blir et fungerende system.. Muligens i yottaklassen. Det du må ta i betraktning er at du skal ha en fungerende system som skal gjøre ting, se ting, reflektere og planlegge ting. Dette krever et velfungerende kretskort! Fraktaler er ikke et kretskort. Bare datastrømmen til hjernen er på rundt 512 megapixler i sekundet noe som leverer ca 20 gigabit med data til hjernen i sekundet!

 

Hvis det er et diagram på atom nivå så ville det være dette tallet som skulle håndteres av atomer i produksjonsdiagrammet.

A 70 kg body would have approximately 7*1027 atoms. That is, 7 followed by 27 zeros: 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Dvs. i data størrelse ca 7 000 yottabyte.

Det er hvis det styres universet som et diagram på atom nivå, det kan godt tenkes at diagrammet er på kvark eller mindre nivå, noes om vil gjøre summen ovenfor betydelig større.

Det er bare antall atomer, du har ikke med registrerene for plassering i matrisen som utgjør kroppen. Dvs Du må ha et adresseringssystem på planck skala 1.616252×10−35 m for kordinatene X-Y-Z i space.

Så må du ha et adresseringssystem for hvilket atom i periodesystemet og temperatur på atomet, og hvilken sammenkobling det hadde til alle de andre atomene i matrisen. Du må også ha med om atomet er i fast, veske eller gas form.

Det går langt forbi yoyttabyte klassen.

 

Jeg mener universet holder rede på alle atomene i universet. At det er et system som vet alt om alle tilstander til alt du kan tenke deg.

 

Jeg har ingen tro på at du kan beskrive kroppen med hverken 10 mb eller 1,5 gigabyte med data som DNA fra mor og far som alt startet med. Det er ikke nok.

Det er et for komplisert system med alt for mange og store verdier i. Det er i så fall et annet program som er større enn selve DNA’et

 

 

Det er  3,72 *10^13 eller 37 200 000 000 000 – eller 37.2 trilloner celler i kroppen. I datamengde er det 37 terrabyte, hver celle er litt forskjellige fra naboen sin i kroppen siden den dekker et annet område enn naboen sin. Innholdet er det samme, men hvordan kan 1,5 gb bli 37 terrabyte med celler x 1,5 gb (hvis man ser det på et celle nivå) Terrabyte er 1000 ganger mer enn gb. Selv om DNA skulle ha 50 % datakompresjon, så er det en lang vei igjen til virkeligheten.

 

Stamcellene er ansvarlige for å produsere de rundt 17 millioner nye cellene mennesker produserer hvert sekund gjennom livet. Noen celler fornyer seg i løpet av dager andre i løpet av måneder: http://book.bionumbers.org/how-quickly-do-different-cells-in-the-body-replace-themselves/

Hele denne prosessen som celledelingen er  en større oppgave kroppen gjør. Dette kan skrives som et program. Dvs det er kode du ikke ser men som må være der.

Dette er kode langt forbi 1,5 gb med data! Her snakkes det om at celler deler seg i f.eks 2 biter og kopierer DNA tråden i samme prosessen. Det blir voldsomt mye data langt forbi yottabyte klassen i et langt liv.

 

Det er ikke nok kode, så fremt det ikke er bare config filen til et program som heter menneske. Så vi ser ikke det programmet, det er utenfor hva vi kan måle med instrumenter som vi har i dag.

Det jeg tror er at hvis du hadde binary hex reverse engineering compilator og kjørete menneskets dna tråd inn i den og ba den skape et menneske så ville den si system error, insufficent data.

 

 

Vi stanger i et informasjons-kunnskapsmessige realitetsdata krasj. Det hele begynner med 1,5 gb og det lager kretser som lagrer 10 Exabyte med data. Det går bare ikke opp! Dette er levende fungerende organisk system, ikke noe som er basert på fraktaler, selv om det mulig å optimalisere ting med algoritmer. Men da er spørsmålet er det universet som kjører algoritmen eller er det celle delingen som utfører den.

 

Det er enten slik at DNA er et falskt flagg en distraksjon inne i simulatoren, eller så er det bare en konfigurasjon fil for programmet menneske, og det programmets kode ser vi ikke.

Dvs at det er et system i universet! Noen vil kalle det en Gud siden den rår over hva vi gjør og tenker og sier.

 

Det som er problemet er at det er 3 viktige ting Gud har låst bort fra oss. Det er boken om hvordan universet fungerer, boken om hvordan menneskekroppen fungerer og koden som jeg snakker om i dette brevet bak universet og menneskekroppen som er skjult men som man kan si må være dere for å et fungerende system.

 

Det er bare logisk og rasjonelle tankegang bak konklusjonen min. Menneske er et program som kjører i universet siden det mangler “kode” eller den er skjult for oss.

 

Et slikt system gir ikke rom for Darwins sin utviklingsteori. Ikke når modellen er at menneske er et program. Det er da ikke evolusjon hvis det er menneske eller guds skapt utvikling som ligger til grunn. Det er en oppgradering av menneske men ikke evolusjon. Det er ikke slik at vi har utviklet oss fra aper osv, det støtter ikke modellen.

 

Dette innlegget gir grunn til tanker og kvaler om eksistensielle tanker.

 

Et sidenotat: Viste du at kroppen blir 21 gram lettere når den dør? Noen sier det er vekten av sjelen som forlater den.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *