Hvorfor får jeg så mange og store FLOTTE gaver her i livet? slik som Apple Iphone x, Gull, sølv – datautstyr, Hus, bil, venner, den elskeverdig katten Smule som er et veldig bedårende vesen – Katten smule som kom fra naturen og ville bo inne med meg, samt galopphester, super information symmetry og mange begivenheter og mye humor.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Evig takknemlig for alt hva jeg har fått og hva jeg har opplevd. Alt jeg har vunnet.

Hesten min er en vinner!

Jeg Tor Fredrik Clemens Dahlseide Bjerke (Nikolai) priser samt takker Gud, Jesus og mine foreldre og besteforeldre pluss kjæresten min Arianne for alt hva jeg har fått i livet. – det er helt enormt.

Grunnen ligger i at jeg prøver å følge de 10 bud i bibelen og alle andre formaninger som landets lover er skrevet ned den til punkt og prikke. Jeg prøver å frelse og helbrede og hjelpe alle mennesker jeg kommer over som trenger det.

Her er en liste over viktig bibel vers:

Homofile skal IKKE arve Guds rike, men…de er ikke de eneste som ikke skal det – i utgangspunktet.

Har tatt en rask titt i de første kristnes evangelium og de første kristnes brev om hvem som skal arve Guds rike, og hvem som ikke skal det.

Her får du en liten oversikt på ca 50 punkter over oppførsel som er synd og som resulterer i at mennesker ikke får arve Guds rike.

Disse skal ikke arve Guds rike:

1 Kor 6:9-10

De som lever i hor,

De som lever som avgudsdyrkere,

De som lever som ekteskapsbrytere,

De menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,

De som bedriver tyveri,

De som er pengegriske,

De som er drrukkenbolter,

De som driver på med spotting,

De som lever som ransmenn

Matteus 8:10

De som ikke lever i troen på Jesus

Matteus 22:

De som ikke har bryllupsklærne klare

Matteus 25:

De som ikke forvalter sitt pund.

De som ikke forbarmer seg over sultne

De som ikke forbarmer seg over tørste

De som ikke forbarmer seg over fremmede

De som ikke forbarmer seg over de som er uten klær

De som ikke forbarmer seg over de som sitter i fengsel.

De som ikke forbarmer seg over de minste i samfunnet.

Lukas 13:

De som ikke tar Jesus alvorlig, men fortsetter å leve i synd.

1 Kor 15:50

Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike

Galaterbrevet 5:21

De som lever i hor,

De som lever i umoral,

De som lever i utskeielser,

De som lever i avgudsdyrkelse,

De som driver med trolldom,

De som lever i fiendskap,

De som lever i strid,

De som lever i rivalisering,

De som lever i sinne,

De som lever i selvhevdelse,

De som lever i stridigheter,

De som lever i partier,

De som lever i misunnelse,

De som lever i fyll,

De som driver med festing.

Åpenbarelsesboken 14:

De som tilber dyret

De som tilber bildet av dyret

De som tar imot merket fra dyret på pannen eller hånden

Åpenbarelsesboken 19:

De av jordens konger og arméer som går til krig mot Jesus når han kommer.

Dyret (antikrist)

Den falske profeten.

Åpenbarelsesboken 21:

De som er feige,

De som lever i vantro,

De som er vanhellige,

De som myrder,

De som driver hor,

De som er trollmenn,

De som er avgudsdyrkere,

De som er løgnere,

Åpenbarelsesboken 22:

De som oppfører seg som hundene,

De som lever som trollmennene,

De som driver hor,

Alle drapsmennene,

Alle avgudsdyrkerne

Alle som elsker løgn

Alle som taler løgn. 

De fleste av oss har begått en eller annen av disse syndene.

Og homofili, menn som ligger med menn, er altså en av mange synder. 

De som gjør det skal ikke arve Guds rike.

Og det skal heller ikke de som bryter ekteskapet.

Det skal heller ikke de som er pengegriske.

Heller ikke de som driver hor.

Summen i Bibelens budskap er altså at veldig få mennesker kan få arve Guds rike, da vi som mennesker har lett for å synde.

“Hvem kan da bli frelst?” får vi spontant utbryte, slik disiplene gjorde det på Jesu tid.

Svaret er at det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud.

GUD frelser, oss, vi kan det ikke.

Gud gav oss et offerlam, Jesus, Guds egen Sønn, hvis blod er en betalning for våre synder.

Gud har altså betalt prisen, han har gjort alt. Med sitt eget blod betalte han prisen for alle menneskers synder.

I og med det verk GUD gjorde, kan vi få tilgivelse for vårer synder.

Det Gud vil ha tilbake er et gjensvar, et oppgjør med synden, en bønn om tilgivelse, og hjertets omvendelse.

Hebreerbrevet 10:

“11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. 13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. 14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.

15 Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren:

16 Slik er den pakten jeg vil slutte

med dem i de dager som kommer.

Og deretter sier han:

Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter

og skrive dem i deres sinn.

17 Og deres synder og all deres urett

vil jeg ikke minnes mer.

18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.

19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. 20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. 21 Når vi har så stor en prest over Guds hus, 22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.

23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast.

Åpenbarelsesboken 5:

“9 De sang en ny sang:

Verdig er du til å ta imot boken

og åpne seglene på den.

For du ble slaktet

og har med ditt blod frikjøpt for Gud

mennesker av alle stammer og tungemål,

av alle folk og nasjoner.

10 Til et kongerike har du gjort dem,

til prester for vår Gud,

og de skal herske på jorden.”

Med munnen bekjenner vi syndene våre.

Med hjertet tar vi i mot tilgivelsen, i tro.

Så vender vi oss bort fra synden.

Guds sønns eget blod rener oss og med frimodighet kommer vi innfor Gud.

1 Johannes brev 1 kapittel:

7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.

8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.”

En selvfølge er at Gud ikke tillater: ikke drap, ikke forgiftning, ikke pedofili, ikke voldtekt, ikke incest, ikke at en mann har sex med mor og datter, og ikke tortur, vold /handlinger som skader kroppen og heller ikke at man tar kjønnsskifte operasjoner som skader kroppen stygt. Hvis man ligger med en jomfru må man gifte seg med den personen.

Kroppen er en kostbar perfekt gave.

Vi kan ikke klare å overleve uten Gud og Jesus. Vi vill gå vill uten en moralsk rettesnor, vi vil gå oss vill i vitenskap vi ikke har kontroll og kunnskap om hvordan menneskekroppen og universet fungerer. Da Gud aldri la igjen en oppskrift på hvordan medisin og menneskekroppen fungerer.

De dømte Jesus som er i treenighet med Gud, til døden. Jesus sa han var sannheten, veien og livet. De dømte en uskyldig mann til døden for blasfemi. Når de dømmer en som sier han er uskyldig ,veien og det evig liv til døden, så blir alle andre også dratt ned i døden, da Jesus var veien og livet. De må oppheve alle dommer mot Gud og Jesus, og dømme Jesus tilbake til livet igjen. Derfor opphever jeg dommen mot dem og ønsker/dømmer dem tilbake til livet igjen.

Den vanligste referansen for de ti bud er 2. Mosebok kapittel 20. Den norske kirke benytter en nummerinndeling formulert av Augustin, felles med Den romersk-katolske kirke og de fleste andre protestantiske kirkesamfunn:[1]

 1. 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 2. 2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
 3. 3. Du skal holde hviledagen hellig.
 4. 4. Du skal hedre din far og din mor.
 5. 5. Du skal ikke slå i hjel.
 6. 6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
 7. 7. Du skal ikke stjele.
 8. 8. Du skal ikke tale usant om din neste.
 9. 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
 10. 10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

I jødedommen og noen trosretninger innenfor kristendommen regner man det som sies i 20.4-6 som et eget bud, det såkalte billedforbudet. For de som regner billedforbudet som det andre bud blir da «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn» det tredje osv, til de to budene om begjær som regnes som ett bud – det tiende.

 • • De første tre (fire dersom en regner bildeforbudet som det andre bud) budene handler om menneskets forhold til Gud.
 • • De syv (seks) neste handler om menneskenes forhold til hverandre.

At budene ble skrevet på stein kan tolkes som symbol på at den er gyldig til evig tid.

Mitt barn,

Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg. (Salme 139, 1)
Jeg vet når du sitter og når du står oppreist. (Salme 139, 2)
Jeg vet om alt du er. (Salme 139, 3)
Til og med hvert eneste hårstrå på hodet ditt vet jeg om. (Matteus 10, 29-31)
For du ble skapt i mitt bilde. (1. Mosebok 1, 27)
I meg lever du, beveger deg og er til. (Apostlenes gjerninger 17, 28)
For du er min slekt. (Apostlenes gjerninger. 17, 28)
Jeg kjente deg allerede før du ble unnfanget. (Jeremia 1, 4-5)
Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen. (Efeserne 1, 11-12)
Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok. (Salme 139, 15-16)
Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo. (Apostlenes gjerninger 17, 26)
Du er skremmende og vidunderlig skapt. (Salme 139, 14)
Jeg vevde deg sammen i din mors mage. (Salme 139, 13)
Og jeg dro deg fram den dagen du ble født. (Salme 71, 6)
Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg. (Johannes 8, 41-44)
Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet. (1. Johannes 4, 16)
Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet. (1. Johannes 3, 1)
Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far. (1. Johannes 3, 1)
Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby. (Matteus 7, 11)
For jeg er den perfekte far. (Matteus 5, 48)
Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd. (Jakob 1, 17)
For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov. (Matteus 6, 31-33)
Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp. (Jeremia 29, 11)
Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet. (Jeremia 31, 3)
Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden. (Salme 139, 17-18)
Og jeg fryder meg over deg med jubel. (Sefanja 3, 17)
Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg. (Jeremia 32, 40)
For du er min verdifulle eiendom. (2. Mosebok 19, 5)
Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot. (Jeremia 32, 41)
Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting. (Jeremia 33, 3)
Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg. (5. Mosebok 4, 29)
Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker. (Salme 37, 4)
For det er jeg som gir deg disse ønskene. (Filipperne 2, 13)
Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå. (Efeserne 3, 20)
For jeg er din største oppmuntrer. (2. Tessaloniker 2, 16-17)
Jeg er også den far som trøster deg under alle dine problemer. (2. Korinterne 1, 3-4)
Når du har hjertesorg, er jeg nær deg. (Salme 34, 19)
Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte. (Jesaja 40, 11)
En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne. (Åpenbaringen 21, 3-4)
Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden. (Åpenbaringen 21, 3-4)
Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus. (Johannes 17, 23)
For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus. (Johannes 17, 26)
Han er det nøyaktige bilde av min eksistens. (Hebreerne 1, 3)
Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, ikke imot deg. (Romerne 8, 31)
Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder. (2. Korinterne 5, 18-19)
Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones. (2. Korinterne 5, 18-19)
Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg. (1. Johannes 4, 10)
Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet. (Romerne 8, 31-32)
Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg. (1. Johannes 2, 23)
Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen. (Romerne 8, 38-39)
Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet Himmelen noen gang har sett. (Lukas 15, 7)
Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far. (Efeserne 3, 14-15)
Mitt spørsmål er: Vil du være mitt barn? (Johannes 1, 12-13)
Jeg venter på deg. (Lukas 15, 11-32)

Kjærlig hilsen din himmelske pappa.

På samme måte som at vi har fysiske lover som regulerer universet, så finnes det åndelige lover som styrer og regulerer ditt forhold til Gud.

1. Gud elsker deg og tilbyr en fantastisk plan for ditt liv

Guds kjærlighet

” For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”
(Johannes 3:16)

Guds plan

Jesus sier: Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod
(at det skulle være rikt og meningsfullt).
(Johannes 10:10)

Hvorfor er det slik at de fleste ikke opplever liv i overflod? Fordi…

2. Mennesket er syndig og adskilt fra Gud. De kan ikke erfare Guds kjærlighet.

Mennesket er syndig

”Alle har syndet og mangler Guds herlighet”
(Romerne 3:23)

Mennesket ble skapt til å ha fellesskap med Gud, men på grunn av sin gjenstridige vilje valgte de å gå sin egen vei, og fellesskapet med Gud ble brutt.

Denne viljen, kjennetegnet av aktivt opprør eller passiv likegyldighet, er et bevis på det Bibelen kaller synd.

Mennesket er adskilt

”Syndens lønn er døden (åndelig adskillelse fra Gud).
(Romerne 6:23)

Dette diagrammet illustrere hvordan Gud er hellig og mennesket er syndig.

En dyp kløft skiller de to.

Pilene illustrerer at menneske kontinuerlig prøver å strekke seg mot Gud og overflodslivet gjennom sin egen innsats, slikt som et god liv, filosofi, eller religion – men de er dømt til å mislykkes.

Den tredje loven forklarer den eneste måten å bygge bro over kløften…

3. Jesus Kristus er Guds eneste løsning på menneskenes synd.

Han døde i vårt sted

”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”.
(Romerne 5.8)

Han stod opp fra de døde

”Kristus døde for våre synder..
han ble begravet…
han stod opp den tredje dagen som skriftene har sagt…
Han viste seg for Peter og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre…”
(1. Korinterbrev 15:3-6)

Han er den eneste veien til Gud

”Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg”
(Johannes 14:6)

Dette diagrammet viser at Gud har bygget bro over kløften som skilte oss fra ham.

Det gjorde han ved å sende sin Sønn Jesus Kristus, for å dø på korset i vårt sted, for å betale prisen for våre synder.

Men det er ikke nok å bare kjenne disse tre lovene.

Og det bringer oss over til det fjerde punktet…

4. Hver enkelt av oss må ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre.

Vi må ta imot Kristus

”Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.”
(Johannes 1:12)

Vi tar imot Kristus ved tro

”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.”
(Efeserne 2:8,9)

Når vi tar imot Kristus, opplever vi en ny fødsel

”Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.”
(Johannes 3:3)

Vi tar imot Kristus gjennom personlig invitasjon

Jesus sier: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham.”
(Johannes åpenbaring 3:20)

Hvis du tror disse tingene er sanne for deg, vil vi oppfordre deg til å komme til ham og gi livet ditt til ham.

Et intervju med Gud (tekst versjon)

Jeg drømte at jeg intervjuet Gud

Jeg så på de store fjellene og
oppdaget hans geniale håndverk.

Jeg så på solnedgangens ufattelige skjønnhet,
og med mye ærefrykt tenkte jeg på hvordan Gud er.
Jeg hadde ett stort spørsmål jeg ville stille.

Jeg vendte meg mot ham,
men kunne ikke se på Gud
fordi han bodde i et utilnærmelig lys

Så jeg ropte ganske enkelt ut:
”Hvorfor finnes det lidelse og død”

Han svart meg fra sitt Ord:
” Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden.
Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet.”

Så sa han: ”Den sjelen som synder, skal dø”.
Jeg spurte ham hva synd var, og han svarte;
”Synd er å bryte Loven”.

Så forkynte han Loven (De ti bud):

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
2. Du skal ikke lage deg avguder.
3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
4. Hold hviledagen hellig.
5. Hedre din far og din mor.
6. Du skal ikke drepe.
7. Du skal ikke bryte ekteskapet.
8. Du skal ikke stjele.
9. Du skal ikke tale usant.
10. Du skal ikke begjære.

Deretter så jeg Jesu ord:

“Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.” Matteus 5:28

Og Den hellige skriftens ord:
”Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med..” 1. Korinterbrev 6:9

og

“Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.” Åpenbaringen 21:8

Det gikk plutselig opp for meg
at jeg hadde brutt Guds Lov mange ganger
Og ville bli dømt til helvete på dommens dag.

Ikke bare hadde Gud sett hver eneste av mine synder,
men min egen samvittighet fordømte meg.

Da jeg spurte Gud hva jeg skulle gjøre, svarte han:
”Jeg sendte ikke sønnen min for å fordømme…”

Da forstod jeg at Gud er så glad i meg
at han selv sørget for min tilgivelse.
Jesus led og døde for meg.

Han tok min straff på seg selv:

”Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”

Vi brøt Guds Lov (De ti bud),
og Jesus betalte hele boten.

“Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss
mens vi ennå var syndere”
Så stod han opp fra de døde og vant over døden.

Plutselig våknet jeg fra drømmen
og innså at jeg måtte ta et valg.

Jeg kunne fortsette med å drømme at Gud ikke er sint på synden
og ende opp i helvete for alltid.

eller

Jeg kunne vende om og stole på Jesus Kristus som min Herre og Frelser
og ta imot det evige livet som Guds gave.

Du har det samme valget.

Hvem sier du at Jesus er?

Er Jesus den mest enestående personen gjennom tidene?

Mye kan tyde på at Jesus er den historiske personen som har forandret verden mest.

• Hvem er den fremste lederen?
• Hvem er den beste læreren?
• Hvem har gjort mest for menneskeheten?
• Hvem har levd det helligste livet?

Dra hvor du vil i verden.

Snakk med mennesker som tilhører enhver religion. De må alle innrømme at det aldri har levd noen som Jesus fra Nasaret.

Han er den mest unike personen gjennom tidene.

Han endret historiens retning. Til og med datoen på avisen din vitner om det faktum at han levde på jorden for 2000 år siden.

Jesus var forutsagt

Hundrevis av år før Jesu fødsel ble det skrevet ned ord fra profetene i Israel som forutsa at han skulle komme.

Det gamle testamente, skrevet av mange mennesker over en periode på 1500 år, inneholder mer enn 300 profetier som beskriver hans komme.

Alle disse detaljene ble oppfylt, inkludert hans mirakuløse fødsel, hans syndfrie liv, hans mange undergjerninger, hans død og hans oppstandelse.

Livet Jesus levde, undergjerningene han gjorde, ordene han talte, døden han led på korset, oppstandelsen fra de døde, oppfarten til himmelen – alt viser til det faktum at han ikke bare var menneske, men mer enn et menneske.

Jesus hevdet: “Jeg og Faderen er ett”, “Den som har sett meg, har sett Faderen”, og “Jeg er veiensannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.”

LIVET OG BUDSKAPET TIL JESUS SKAPER FORANDRING

Se på livet og innflytelsen Jesus fra Nasaret, Kristus, har hatt opp gjennom historien, og du vil se at han og budskapet hans alltid skaper store forandringer i livene til mennesker og nasjoner.

Samme hvor læren og innflytelsen hans er blitt spredd, har ekteskapets hellighet og kvinners rettigheter og stemme i samfunnet blitt anerkjent.

Skoler og universiteter med høyere utdannelse er blitt etablert, lover for å beskytte barn er blitt innført, slaveri er blitt avskaffet og en mengde andre endringer er blitt gjort til beste for menneskeheten.

Hvem tror du at Jesus fra Nasaret er?

Livet ditt på jorden og i evigheten blir påvirket av svaret på dette spørsmålet

Ta han ut av kristendommen, og ingenting er tilbake.

Bibelsk kristendom er ikke bare en livsfilosofi, heller ikke en etisk standard eller lydighet mot religiøse ritualer.

Sann kristendom er basert på en levende, personlig relasjon til en oppstanden, levende frelser og herre.

Jesus fra Nasaret ble hengt på et kors, lagt i en uthogd grav, og tre dager senere ble han oppreist fra de døde.

Kristendommen er unik på denne måten.

GRUNNER TIL Å TRO

Oppstandelsen er sentral i den kristne tro. Det er flere grunner til at de som studerer oppstandelsen tror den faktisk skjedde.

Forutsagt

For det første forutsa Jesus sin død og oppstandelse, og hans død og oppstandelse skjedde akkurat slik han hadde forutsagt.

Den tomme graven

For det andre er oppstandelsen den eneste fornuftige forklaringen på at graven hans var tom.

En grundig lesning av den bibelske historien viser at graven der Jesu kropp ble lagt, var strengt voktet av romerske soldater og stengt med en stor stein.

Personlige vitner

For det tredje viste Jesus seg minst ti ganger for dem som hadde kjent ham, etter at han hadde stått opp.

Herren beviste at disse møtene ikke var hallusinasjoner. Han spiste og snakket med dem, og de tok på ham.

Kirkens fødsel

For det fjerde er oppstandelsen den eneste rimelige forklaringen på at den kristne kirke oppsto.

Den kristne kirke er med god margin den største institusjonen som eksisterer og noen gang har eksistert i løpet av verdens historie.

Forandrede liv

For det femte er oppstandelsen den eneste logiske forklaringen på forandringen som skjedde i disiplenes liv.

De forlot Jesus før hans oppstandelse. Etter at han døde var de motløse og redde. De forventet ikke at Jesus skulle stå opp fra de døde.

Men etter hans oppstandelse og opplevelsen på pinsedag ble de samme motløse, skuffede kvinnene og mennene forandret av den mektige kraften i den oppstandne Kristus.

I hans navn snudde de verden opp ned.

En levende herre

Han lever i dag og velsigner og beriker trofast livene til alle som stoler på ham og lyder ham.

Blant disse er også mange som har hatt stor innvirkning i verden.

Den franske fysikeren og filosofen Blaise Pascal talte om menneskets behov for Jesus da han sa:

“Det fins et gudgitt tomrom i hvert menneskes hjerte, som bare Gud kan fylle gjennom sin sønn Jesus Kristus“.

VIL DU BLI PERSONLIG KJENT MED JESUS KRISTUS SOM DIN LEVENDE FRELSER?

Du finner flere nettkurs om Jesus på kurs.omGud.net

Kjente bibelvers

Joh 3,16

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Sal 119, 105

David sier i salmenes bok:

“Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti“.

Sal 23,4

Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Matt 6, 5-14

Herrens bønn – Fader vår

5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.

6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9

Slik skal dere da be:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

10 La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

11 Gi oss i dag vårt daglige brød,

12 og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

13 Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

[For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.]

14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.

Matt 7,3

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’, når det er en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Åp 22,13

Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Matt 7,7-8

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.

Matt 7,24

Huset bygd på fjell

24 Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell.

26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»

28 Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, 29 for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.

Sal 23,4

Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Matt 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

4. Mos 6, 24-26

Herrens velsignelse

Herren velsigne deg og bevare deg! 25 Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 26 Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Mark 16, 15-18

Disiplenes oppdrag

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Matt 28, 18-20

Misjonsbefalingen

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Romerne 10,9-13

Frelsen

9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Matt 7,12

Den gylne regel

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.

Matt 22, 36-40

De to store bud

34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «’ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første bud. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Luk 10, 25-37

Den barmhjertige samaritan

25 Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester,» sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:

«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.’

36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han.»

2 Mos, 20,1-21

De ti bud

20Gud talte alle disse ord:

2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset.

3 Du skal ikke ha andre guder enn meg.

4 Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, 6 men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.

7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11 For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.

12 Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

13 Du skal ikke slå i hjel.

14 Du skal ikke bryte ekteskapet.

15 Du skal ikke stjele.

16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste.

17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

18 Hele folket hørte tordenbraket og hornlåten og så lynene og fjellet i røk. Da de så og hørte dette, skalv de av redsel og holdt seg langt borte. 19 De sa til Moses: «Tal med oss du, så skal vi høre! Men la ikke Gud tale med oss, for da dør vi!» 20 Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Det er for å prøve dere Gud er kommet, og for at dere skal ha frykt for ham, så dere ikke synder.»

21 Så ble folket stående langt unna, mens Moses nærmet seg den mørke skyen hvor Gud var.

Den lille Bibel

Joh 3, 14-21

Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»


Ordet ble menneske

Joh 1, 1

I begynnelsen var Ordet.

Ordet var hos Gud,

og Ordet var Gud.

Åp 1, 7-8

7 Se, han kommer i skyene!

Hvert øye skal se ham,

også de som har gjennomboret ham,

og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham.

Ja, amen!

8 Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, Den allmektige.

Åp 21, 1-4

Den nye himmel og den nye jord

Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3 Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

«Se, Guds bolig er hos menneskene.

Han skal bo hos dem,

og de skal være hans folk,

og Gud selv skal være hos dem.

Han skal være deres Gud.

4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

og døden skal ikke være mer,

heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

For det som en gang var, er borte.»

Samling av viktig informasjon fra bibelen

Hva har Israel og Afganistan eller Italia og Saudi Arabia til felles? De har begge samme favoritt-bibelvers.

Verdens mest polulære bibelvers i 2016 var Romerne 8,28 «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

LES: Søker etter bibelvers med emojis

Det ble fremhevet og delt mer enn noe annet vers av YouVersions brukere, verdens desidert mest populære bibelapp, som nå er installert på mer enn 250 millioner unike enheter verden over.

Mange favorittvers

De ferske tallene fra YouVersion viser også hvilke bibelvers som er favoritten i 88 ulike land. Oversikten over disse er blant annet gjengitt i Christianity Today .

Bibelverset fra Sakarja, 14,9 er sjeldent å se på topplisten over favoritt-bibelvers, men troner øverst på listen til land som ellers har svært lite til felles.

LES OGSÅ: Ny app hjelper spanjoler finne nærmeste prest

Men verset viser seg å trone overst på listen til både Israel og Afganistan. Det samme gjør det også i Frankrike, Finland, Sverige, Guadeloupe, Belgia, Martinique og Kypros.

Bibelverset lyder som følger:

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

«Fredstanker» i Norge

I Norge er det ifølge YouVersions liste Jeremia 29,11 som troner på topp.

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

I oversikten over land der bruken av den populære bibel-appen økte mest i 2016 finner vi land som Argentina, Kamerun, Mosambik, Bangladesh, Indonesia og Nepal.

LES MER: Ny bønne-app kobler verden sammen

Til tross for at det mest populære bibelverset på verdensbasis, Romerne 8,28, ble delt hele 550.000 ganger i 2016, er det til sammen bare 9 av de totalt 88 landene som har dette verset på topp – inkludert USA, Singapore, og Ghana.

Til sammenligning er toppverset i Norge, Jeremia 29,11 på topp i hele 29 av de 88 landene – inkludert Saudi Arabia, Colombia og Italia.

Her er oversikten over favoritt-bibelversene i de 88 landene:

Kina

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Saudi-Arabia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Zambia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Korea

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Indonesia

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Israel

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Brasil

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Afghanistan

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Kuwait

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Ghana

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tsjekkia

1. kor 10

Kenya

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Uganda

Sakarja 8,17

«Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertet, elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg, sier Herren.»

Frankrike

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Ukraina

Salme 69,31-32

«Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Det gleder Herren mer enn stuter, mer enn okser med horn og klover.»

USA

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Sør-Afrika

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Storbritannia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mexico

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Columbia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Filippinene

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Canada

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Australia

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Singapore

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tyskland

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Argentina

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Nederland

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Finland

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Costa Rica

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Sverige

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Nigeria

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guatemala

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Sveits

Sakarja 10,1

«Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på marken.»

Venezuela

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Kamerun

Sakarja 8,13

«Slik dere har vært en forbannelse blant folkeslagene – du Judas hus og du Israels hus – slik skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere. Så vær ikke redde, men fatt mot!»

Puerto Rico

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guadeloupe

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Elfenbenkysten

Sakarja 12,8

«Den dagen skal Herren være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som Herrens engel foran dem.»

Italia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Peru

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Spania

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Chile

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Den dominikanske republikk

Filipperne 4, 6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Japan

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

India

2 Krønikebok 36 22-23

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig: «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp!»

Thailand

Matteus 06, 33

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.»

Russland

Salme 94, 18-19

«Om jeg må si: «Foten min er ustø», så holder din godhet meg oppe, Herre. Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.»

Hong Kong

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Belgia

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Polen

2 Kor 7

Honduras

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Malaysia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

New Zealand

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

De forente arabiske emirater

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Taiwan

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Norge

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Panama

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

El Salvador

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Martinique

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Curaçao

Luk 24,6-7

«Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’»

Trinidad og Tobago

Salme 136

Jamaica

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mosambik

Andre Mosebok 7

Slovakia

«Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender.»

Romania

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Bolivia

Første Mosebok 3

Paraguay

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Gabon

Sakarja 9,17

«Hvor godt og vakkert det er! Korn og ny vin får gutter og jenter til å blomstre.»

Den sentralafrikanske republikk

Sakarja 5,3-4

«Han sa: «Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. Ennå har ikke de som stjeler, fått straff etter forbannelsen, og heller ikke de som sverger.Nå sender jeg den ut, sier Herren over hærskarene. Den skal komme inn i huset til den som stjeler, og inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn. Den skal slå seg til i huset og ødelegge det, både treverk og stein.»

Barbados

Sakarja 9,11-12

«Og du, i kraft av blodpakten med deg setter jeg fangene dine fri fra brønnen uten vann. Vend hjem til borgen, dere fanger som har håp! I dag forkynner jeg: Jeg gir deg dobbelt igjen.»

Bahamas

2 Samuel 18,14-15

«Da sa Joab: «Jeg kan ikke stå her og vente på deg.» Dermed tok han tre spyd i hånden og rente dem i brystet på Absalom mens han ennå hang levende mellom greinene på eika. Og ti unge menn, som var Joabs våpenbærere, omringet Absalom og slo ham i hjel.»

Malawi

2 Samuel 12,20

«Da reiste David seg fra bakken. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus for å tilbe. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble satt fram, og han spiste»

Latvia

Fjerde Mosebok 28

Namibia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredsanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Østerrike

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Zimbabwe

Romerne 10

Isle of Man

1 Kor 5

Nicaragua

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Kypros

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Surinam

Esra 8,21-23

«Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be ham om en god reise for oss selv og barna våre og for alt vi eide. For jeg skammet meg for å be kongen om soldater og hester til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: «Vår Gud holder sin gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter ham.» Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.»

Den demokratiske republikken Kongo

Sakarja 9,9

«Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.»

Saint Kitts og Nevis

Salme 10

Egypt

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

De britiske jomfruøyene

Jesaja 39

Irland

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Luxembourg

«Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud.»

https://aktivkristendom.no/19-bibelvers-som-viser-guds-tanker-om-oss

19 Bibelvers som viser Guds tanker om oss

I vanskelige tider – eller bare i livets dagligdagse situasjoner – er det noen ganger vanskelig å forestille seg at Gud bryr seg om «lille meg».

Skrevet av AktivKristendom

Guds eget ord, Bibelen, viser oss hvor stor Guds omsorg er for hele hans skaperverk, og spesielt for hver enkelt av oss mennesker individuelt. Han har omsorg for oss, har en plan for oss, forlater oss ikke, og vil at vi skal tilbringe evigheten sammen med ham! Her er et utvalg av bibelvers om Guds tanker mot oss.

Gud har omsorg for oss

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremias 29,11.

«Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Salme 139,16-17.

«Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matteus 10,29-31.

«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,28-29.

Gud har en plan for oss

«Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» 1. Peter 2,9.

«For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd.» Efeserne 1,4-5.

«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10.

«Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.» 1. Timoteus 2,3-4.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.» 2. Peter 1,3-4.

Gud forlater oss ikke

«For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv.» Salme 94,14.

«Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk – for hele jorden er min.» 2. Mosebok 19,5.

«Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.» Josva 1,9.

«Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.» 5. Mosebok 31,8.

«For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 8,38-39.

Gud vil tilbringe evigheten sammen med oss

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.

«Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.» Romerne 6,22.

«Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Johannes 4,14.

«I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Johannes 14,2-3.

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.» Åpenbaringen 21,3-4

https://itro.no/tema/16-bibelevers-om-at-du-er-elsket/

feserne 2:4-6

Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.

Johannes 15:9

Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.

Romerne 8:37

Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss.

Johannes 3:16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at verden ikke skulle fortapes, men ha evig liv.

1. Johannes 4:10

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

Galaterne 2,20

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

1. Tessaloniker 1:4

Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt.

Åpenbaringen 3:9

Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, slike som lyver og sier de er jøder, men ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for føttene dine, og de skal forstå at jeg har elsket deg.

Filemon 1:16

Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror.

2. Tessaloniker 2:16

Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp,

Kolosserne 3:12

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,

Efeserne 5:2

Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.

Johannes 17:23-24

Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Daniel 9:23

Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.

Jeremia 31:3

Fra det fjerne viste Herren seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.

5. Mosebok 7:8

Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd.

https://itro.no/tema/14-bibelvers-om-takknemlighet/

Salme 118,24:

Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!

Filipperbrevet 4,6:

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Salme 106,1-2:

Halleluja!
Takk Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.
Hvem kan nevne alle Herrens storverk,
fortelle om det herlige han har gjort?

Jakobs brev 1,17:

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

2 Korinterbrev 9,15:

Gud være takk for sin usigelige gave!

Kolosserbrevet 4,2:

Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!

1 Tessalonikerbrev 5,16-18:

Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

Johannes’ åpenbaring 5,12:

De ropte med høy røst:
Verdig er Lammet som ble slaktet,
verdig til å få all makt
og rikdom, visdom og styrke,
ære og pris og takk.

Kolosserbrevet 2,6-7:

Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!

Hebreerbrevet 12,28:

Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.

Salme 28,6-7:

Velsignet er Herren,
for han hører min bønn!
Herren er mitt vern og mitt skjold,
mitt hjerte satte sin lit til ham, og jeg fikk hjelp.
Hjertet jublet, med sang vil jeg prise ham.

1 Korinterbrev 15,56-57:

Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Efeserbrevet 5,4:

Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!

Lukas-evangeliet 17,12-19:

Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg og gå! Din tro har frelst deg.»

Topp 10

De mest søkte bibelversene i 2014 på verdens mest besøkte kristne nettside, er:

 • • Johannes 3:16
 • • Jeremia 29:11
 • • Filipperne 4:13
 • • Romerne 8:28
 • • Salme 23:4
 • • Filipperne 4:6
 • • 1. Kor 13:4
 • • Ordspråkene 3:5
 • • 1 Kor 13:7
 • • Romerne 12:2

1000 år med fred | Bible Study Guides | Amazing Facts

1000 år med fred | Bible Study Guides | Amazing Facts

http://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/7173/t/1000-%C3%A5r-med-fred

1000 år med fred

Lesson 12

Du kan være sikker på at den vil komme – et fantastisk årtusen som vil bli innledet etter Kristi gjenkomst. Djevelen ønsker ikke at du skal kjenne til hans 1.000-årige fengselsstraff, fordi det åpenbarer hans sanne karakter. Faktisk har Satan brygget sammen et falskt budskap vedrørende denne 1.000-årige perioden, bare for å kunne bedra deg! Det er et fascinerende skrekksenario av et studie som kan snu opp ned på alt du tidligere har lært! Nå skal du få Bibelens fantastiske sannheter vedrørende den kommende 1.000-års perioden.

1. Hvilken begivenhet innleder 1.000-års perioden?

“Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” Åp 20,4. (Se studiehefte 10 for mer informasjon.)

Svar:   En oppstandelse starter tusenårsperioden.

1.000-års perioden begynner med oppstandelsen av de rettferdige.

2. Hva er denne oppstandelsen kalt? Hvem vil stå opp i den?

“Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen.” Åp 20,5.6.

Svar:   Den er kalt den første oppstandelse. De rettferdige — “salige og hellige” fra alle tidsaldre — vil stå opp i den.

1.000-års perioden ender med oppstandelsen av de ugudelige.

3. Bibelen sier at det er to oppstandelser. Når er den 2. oppstandelsen, og hvem vil stå opp i den?

“Men de andre døde (de ugudelige) ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” Åp 20,5. “Alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens oppstandelse.” Joh 5,28.29.

Svar:   Den andre oppstandelsen finner sted ved avslutningen av de 1.000 år. De ugudelige vil stå opp i denne oppstandelsen. Den er kalt de fortaptes oppstandelse. Vennligst merk: De rettferdiges oppstandelse er starten på de 1.000 år. De ugudeliges oppstandelse er slutten på de 1.000 år.

Et enormt jordskjelv og en fryktelig haglstorm vil ramme jorden ved Jesu annet komme. Da vil de rettferdige gjennom alle tider stå opp og møte Jesus i luften.

4. Hvilke andre viktige hendelser skjer når de 1.000 år begynner?

“Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham.” Åp 1,7. “For Herren Selv skal med et rop, … Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.” 1 Tess 4,16.17. “Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden.” “Så ble hver øy borte, og fjellene ble ikke funnet. Og store hagl falt ned fra himmelen på menneskene.” Åp 16,18.20.21. (Se også Jer 4,23-26; Jes 24,1.3.19.20; Jes 2,21.)

Svar:   Andre betydningsfulle begivenheter som finner sted ved begynnelsen av de 1.000 år er: Historiens mest ødeleggende jordskjelv og haglstorm som noen gang har kommet over jorden; Jesus kommer i skyen for å hente Sitt folk; og alle de hellige blir tatt opp i luften for å møte Jesus der. (Se studiehefte 8 for mer informasjon om Jesu annet komme.)

De ugudelige som er i live vil bli drept av glansen fra Jesu annet komme.

5. Hva skjer med de ugudelige — levende og døde — ved Jesu annet komme?

“Med Sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige.” Jes 11,4. “Når Herren Jesus blir åpenbart fra himmelen med Sine mektige engler. … med flammende ild over dem som ikke kjenner Gud.” 2 Tess 1,7.8. “Som røyk … skal de ugudelige lide fortapelse for Guds åsyn.” Sal 68,3. “Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” Åp 20,5.

Svar:   De levende ugudelige vil bli drept ved tilsynekomsten av Kristi annet komme. Da en engel viste seg ved Jesu grav, falt de romerske soldatene om som døde (Matt 28,2.4). Når den forente glansen fra alle englene, Gud Faderen og Gud Sønnen kommer til syne, vil de ugudelige dø som truffet av lynet. De ugudelige som allerede er døde vil forbli i gravene sine til slutten av de 1.000 år.

De rettferdige vil være i himmelen sammen med Jesus i de 1.000 år.

6. Mange tror at de ugudelige vil få en anledning til å vende om i løpet av de 1.000 år. Hva sier Bibelen om dette?

“På den dag skal Herrens drepte ligge spredt fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden. Ingen skal synge klagesang over dem, og ingen skal samle dem og begrave dem. De skal bli til avfall på jorden.” Jer 25,33. “Jeg så, og se, det fantes ikke noe menneske mer.” Jer 4,25.

Svar:   Det er umulig for en person å vende om i løpet av de 1.000 år, fordi der da ikke vil være noe levende menneske på jorden. De rettferdige vil være i himmelen. Alle ugudelige vil ligge døde på jorden. Åp 22,11.12 gjør det klart at hver persons sak er avgjort når Jesus kommer tilbake. De som venter med å akseptere Kristus til de 1.000 år, har ventet for lenge. Løpet er da kjørt.

7. Bibelen sier at Satan vil bli bundet i avgrunnen i de 1.000 år. Hva er denne avgrunnen?

“Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen … Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen … (til) de tusen år var til ende.” Åp 20,1-3.

Svar:   Ordet som er brukt for “bunnløst dyp” i den originale greske teksten er “avgrunn” eller svelg. Det samme ordet er brukt i den greske versjonen av Det Gamle Testamentet i 1 Mos 1,2 i forbindelse med skapelsen av jorden, men der er det oversatt med “dyp”. “Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp.” Interessant! Ordene “dyp”, “bunnløst dyp”, og “avgrunn” refererer her til det samme — jorden i totalt mørke, uorganisert, før Gud satte alt i system. Når Jeremia beskriver denne jorden gjennom de 1.000 år, bruker han de samme benevnelsene som i 1 Mos 1,2: “uformet og tom,” “ikke noe lys,” “ikke noe menneske,” “bli svart.” Jer 4,23.25.28. Så den ramponerte, mørklagte jorden uten mennesker i live vil bli kalt det bunnløse dyp, eller avgrunnen, i de 1.000 år akkurat som det var i begynnelsen før skapelsen var ferdig. Jes 24,22 omtaler også Satan og hans engler i disse 1.000 årene som “fanger i hulen” og “settes fast i fengslet”.

Jorden, i en oppflerret, mørklagt tilstand, er det “bunnløse helvete” som Satan er blitt tvunget til å oppholde seg i de 1.000 år.

8. Hva er den lenken som binder Satan? Hvorfor er han bundet?

“En engel … Han hadde … en stor lenke i hånden. Han grep … Satan, og bandt ham for tusen år, og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende.” Åp 20,1-3.

Svar:   Lenken er symbolsk — en lenke av omstendigheter. Et åndelig vesen kan ikke avgrenses av en bokstavelig lenke. Satan er “bundet” fordi han ikke har noen mennesker å forføre. De ugudelige er alle døde og de rettferdige er i himmelen. Herren lenker djevelen til denne jorden slik at han ikke kan farte rundt i universet for å finne noen andre som han kan forføre. Å tvinge djevelen til å bli på denne jorden, alene med sine demoner i tusen år uten å ha noen å forføre, vil være for ham den mest irriterende lenke som noen gang er blitt smidd.

A. Ødeleggende jordskjelv og haglbyger (Åp 16,18-21; Åp 6,14-17).

B. Jesu annet komme for å hente sine hellige (Matt 24,30.31).

C. De rettferdige døde står opp (1 Tess 4,16.17).

D. De rettferdige gis udødelighet (1 Kor 15,51-55).

E. De rettferdige får legemer likt Jesu legeme (1 Joh 3,2; Fil 3,21).

F. Alle de rettferdige blir tatt opp i skyene (1 Tess 4,16.17).

G. De ugudelige blir drept av pusten fra Herrens munn (Jes 11,4).

H. De ugudelige i gravene forblir døde til slutten av de 1.000 år (Åp 20,5).

I. Jesus tar de rettferdige til himmelen (Joh 13,33.36; 14,1-3).

J. Satan bundet (Åp 20,1-3).

9. Åp 20,4 sier at det vil være en dom i himmelen i de 1.000 år. Hvorfor? Hvem vil delta?

“Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. … Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.” Åp 20,4. “Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? … Vet dere ikke at vi skal dømme engler?” 1 Kor 6,2.3.

Svar:   De rettferdige fra alle tidsaldre (og sannsynligvis også gode engler) vil delta i dommen i de 1.000 år. Sakene til alle som er fortapt, inkludert djevelen og hans engler, vil bli gjennomgått. Denne dommen vil klarlegge for alle detaljene vedrørende de fortaptes saker. Til slutt vil alle se at mennesker er utestengt fra himmelen bare fordi de ikke ønsket å være sammen med Jesus og leve som Ham.

OPPSUMMERING AV BEGIVENHETER OG VILKÅR I DE 1.000 ÅR:

A. Jorden fullstendig ødelagt av svære haglstormer og ødeleggende jordskjelv (Åp 16,18-21; 6,14-17).

B. Jorden totalt mørklagt/øde og tom (Jer 4,23.28).

C. Satan og hans engler tvunget til å bli på jorden/bundet (Åp 20,1-3).

D. De rettferdige deltar i dommen i himmelen (Åp 20,4).

E. De ugudelige er alle døde (Jer 4,25; Jes 11,44).

I de 1.000 år vil hver sjel som noen gang har levd på jorden være på en av to plasser: (1) På jorden, døde og fortapte, eller (2) i himmelen, hvor de tar del i dommen. Herren inviterer deg til å være i himmelen. Vær så snill og aksepter Hans personlige invitasjon til deg.

Den hellige byen, sammen med hele Guds folk, vil dale ned på jorden ved avslutningen av de 1.000 år.

10. Ved slutten av de 1.000 år vil den hellige by, det nye Jerusalem, komme fra himmelen og ned på jorden. Hvem kommer med den? Hvor lander den?

“Jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud … Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene.” Åp 21,2.3. “Se, Herrens dag kommer.” “På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to, fra øst til vest, … Slik skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg.” “Hele landet skal bli gjort om til en slette fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem.” Sak 14,1.4.5.10.

Svar:   Det nye Jerusalem vil slå seg ned der hvor Oljeberget nå står. Fjellene vil flate ut og bli til en stor slette som byen vil ligge på. Alle de rettferdige gjennom alle tider (Sak 14,5), himmelens engler (Matt 25,31), pluss Gud Faderen (Åp 21,2.3) og Gud Sønnen (Matt 25,31) vil vende tilbake til jorden ved Jesu tredje komme. Hans annet komme vil bli for å hente sine hellige; Hans tredje komme vil bli sammen med sine hellige.

JESU TRE KOMMER:

A. Første komme, til Betlehem i en krybbe.

B. Andre komme, i skyene ved begynnelsen av de 1.000 år for å hente sitt folk til himmelen.

C. Tredje komme, med den hellige byen og alle de rettferdige ved slutten av de 1.000 år.

11. Hva vil da skje med de ugudelige døde? Hvordan vil dette berøre Satan?

“Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.” “Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner.” Åp 20,5.7.8.

Svar:   Ved slutten av de 1.000 år (når Jesus kommer tredje gang) vil de ugudelige stå opp. Satan, som da er løst fra sine lenker, vil ha en jord full av mennesker (alle verdens nasjoner) å bedra.

Etter at den hellige byen har landet vil de ugudelige gjennom alle tider — med Satan som deres leder — prøve å innta byen.

12. Hva vil Satan gjøre da?

“Satan … skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, … for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets sand. De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede staden.” Åp 20,7-9.

Svar:   Satan, tro mot sin natur, vil umiddelbart begynne å lyve til de menneskene som er tilbake på jorden — de ugudelige fra alle tider. Han vil sannsynligvis hevde at byen i virkeligheten er hans, at han var urettferdig deponert fra himmelens trone, at Gud er maktsyk og ubarmhjertig, og at Gud gjør seg klar til å eliminere dem alle fra jordens overflate med en ødeleggende og uunngåelig ild. Han vil overbevise dem om at, hvis de forener seg har ikke Gud en sjanse. Med hele verden mot en by virker seieren sikret. Nasjonene vil da forene seg og stille opp armeene sine rundt hele det nye Jerusalem. (For mer informasjon om emnet, se studiehefte 2.)

Når alle de ugudelige omringer byen, vil Gud la det falle ild fra himmelen som fortærer dem alle.

13. Hva vil forpurre Satans plan med å innta og ødelegge byen?

“Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem. Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er.” Åp 20,9.10; 21,8. “De ugudelige, … skal være støv under deres føtter på den dagen Jeg gjør dette, sier hærskarenes Herre.” Mal 4,3.

Svar:   Ild vil plutselig falle fra himmelen (ikke opp fra helvete, som mange tror) ned over de ugudelige og alle vil bli forvandlet til aske, inkludert djevelen og hans engler (Matt 25,41). Denne ilden som tilintetgjør synd og syndere er kalt den annen død. Det er ingen oppstandelse fra denne døden. Den er endelig. Legg merke til at djevelen ikke vil vokte ilden, som er en vanlig oppfatning. Han vil være i ilden og bli fullstendig fortært av den. (For mer informasjon om denne ilden som ofte er kalt helvete, se studiehefte 11. For mer informasjon om døden, se studiehefte 10.)

14. Når de ugudelige er oppbrent og ilden er sluknet, hvilke fantastisk spennende begivenheter vil da skje?

“For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.” Jes 65,17. “Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.” 2 Pet 3,13. “Så sa Han som satt på tronen: Se, Jeg gjør alle ting nye.” Åp 21,5. “Se, Guds bolig er hos menneskene, og Han skal bo hos dem; og de skal være Hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.” Åp 21,3.

Svar:   Gud vil skape nye himler og en ny jord, der det nye Jerusalem vil være hovedstaden på den nye jord. Synden og dens styggedom vil for alltid være borte. Guds folk vil endelig motta det kongedømme som de er lovt. “Herrens forløste …; fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.” Jes 35,10. For eventyrlig til å beskrive! For strålende til å gå glipp av! For nært til å tvile! Gud har gjort i stand et sted for deg (Joh 14,1-3). Forbered deg på å bo der. Jesus venter på din bekreftelse. (For full informasjon om himmelen, se studiehefte 4.)

OPPSUMMERING AV BEGIVENHETER VED SLUTTEN AV DE 1.000 ÅR:

A. Jesu tredje komme med sine hellige (Sak 14,5).

B. Den hellige byen lander på Oljeberget, som er forvandlet til en stor slette (Sak 14,4.10).

C. Faderen, englene og alle de rettferdige kommer med Jesus (Åp 21,1-3; Matt 25,31; Sak 14,5).

D. De ugudelig døde står opp; Satan løses (Åp 20,5.7).

E. Satan forfører hele verden (Åp 20,8).

F. De ugudelige omringer den hellige stad (Åp 20,9).

G. De ugudelige fortært av ilden (Åp 20,9).

H. Nye himler og en ny jord skapes (Jes 65,17; 2 Pet 3,13; Åp 21,1).

I. Guds folk nyter evigheten med Kristus på den nye jord (Åp 21,2-4).

BEGIVENHETER I DE 1.000 ÅR

1. Jorden herjet, avfolket og mørklagt.

2. Alle ugudelige ligger døde på jorden.

3. Satan bundet til jorden.

4. De rettferdige dømmer i himmelen.

1. OPPSTANDELSE Ved begynnelsen av de 1.000 år

 1. 1. Ødeleggende jordskjelv og haglstormer.
 2. 2.
 3. 3. Jesu annet komme for å hente de hellige.
 4. 4.
 5. 5. Rettferdige døde står opp.
 6. 6.
 7. 7. Rettferdige gitt udødelighet.
 8. 8.
 9. 9. De rettferdige får legemer likt Jesu legeme.
 10. 10.
 11. 11. Alle de rettferdige tatt opp i skyene.
 12. 12.
 13. 13. De ugudelige drept ved Herrens tilsynekomst.
 14. 14.
 15. 15. De ugudelige i gravene forblir døde.
 16. 16.
 17. 17. Jesus tar de rettferdige til himmelen.
 18. 18.
 19. 19. Satan lenket.

2. OPPSTANDELSE Ved slutten av de 1.000 år

 1. 1. Jesu tredje komme med de hellige.
 2. 2.
 3. 3. Den hellige stad stiger ned på Oljeberget, som blir en stor slette.
 4. 4.
 5. 5. Faderen, englene og de rettferdige kommer med Jesus.
 6. 6.
 7. 7. De ugudelige står opp og Satan løses.
 8. 8.
 9. 9. Satan forfører alle nasjoner. De omringer den hellige stad.
 10. 10.
 11. 11. De ugudelige fortært av ilden.
 12. 12.
 13. 13. Nye himler og en ny jord skapt.
 14. 14.
 15. 15. Guds folk nyter evigheten sammen med Jesus.

15. Kan vi vite hvor snart Jesus vil komme tilbake for å hente sine hellige?

“Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene!” Matt 24,33. “Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.” Luk 21,28. “For Han skal fullføre verket og forkorte det i rettferdighet.” Rom 9,28. “For når noen sier: Fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse over dem.” 1 Tess 5,3.

Svar:   Jesus sa at når tegnene på Hans komme ble oppfylt i hast, slik som de gjør i dag, da skal vi glede oss og vite at Hans komme er nær — ja, enda ved døren. Og apostelen Paulus sa at vi kan vite at enden er nær når det er en stor bevegelse for fred i verden. Til slutt sier Bibelen at Gud vil avslutte verket i hast (Rom 9,28). Så uten tvil lever vi på lånt tid. Herren vil komme plutselig og uventet — ved en time som ingen kjenner, foruten Gud (Matt 24,36; Apg 1,7). Vår eneste sikkerhet er å være klar.

16. Jesus, som elsker deg så høyt, har forberedt et hjem for deg i sitt evige rike. Vurderer du å bo i det fantastiske hjemmet som Jesus har forberedt for deg i himmelen?

Svar:   

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE

1. Hvor lang tid tar det fra det nye Jerusalem daler ned og til de ugudelige blir fortært av ilden fra himmelen?

Bibelen sier at det vil bli en “kort stund” (Åp 20:3). Satan vil ha behov for tid nok til å overtale folk til å følge hans plan og til å produsere krigsvåpen. Den nøyaktige tiden dette tar er ikke åpenbart i Skriften.

2. Hvilke legemer vil menneskene ha i Guds nye rike?

Bibelen sier at de frelste vil ha legemer som er likt det Jesus har (Fil 3,21). Jesus hadde en virkelig kropp av kjøtt og ben etter sin oppstandelse (Luk 24,36-43). De frelste vil ikke være spøkelser. De vil være virkelige mennesker, slik som Adam og Eva.

3. Sier Bibelen noe om hvordan de fortapte vil reagere på Jesu annet komme?

Ja. Bibelen sier at de vil rope til fjellene og hamrene: “Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem kan da bestå?” Åp 6,16.17. (Se også versene 14 og 15.) De rettferdige vil derimot si: “Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse.” Jes 25,9.

4. Når den hellige byen daler ned, vil da de ugudelige være i stand til å se hvem som er inne i byen?

Sannsynligvis vil de det. Bibelen sier at byen vil være gjennomsiktig — klar som krystall (Åp 21,11.18). De rettferdige vil være i stand til å se de ugudelige (Sal 37,34), og de ugudelige vil være i stand til å se de rettferdige (Luk 13,28). Dette kan bety at det vil oppstå en del triste trefninger ved bymuren, med den frelste delen av en familie innenfor og den fortapte utenfor. Resultatet er en hjertesorg og traume som ord ikke kan beskrive.

5. Bibelen sier at Gud vil tørke bort hver tåre fra øynene til sitt folk og død, sorg og smerte vil ikke være mer. Når vil dette skje?

Fra Åp 21,1-4 og Jes 65,17 fremkommer det at det vil skje etter at synd og syndere er utslettet. Gjennom den endelige dommen og utslettelsen i ilden vil Guds folk ha mange grunner for stor sorg. Ettersom de innser at slektninger og venner er fortapt, og at mennesker de er glad i blir utslettet i ilden, vil sorgen uten tvil medføre gråt og stor hjertesorg for Guds folk. Men etter at ilden er slukket vil Herren tørke bort deres tårer. Han vil skape nye himler og en ny jord for sitt folk, noe som vil føre til en ubeskrivelig glede og tilfredsstillelse. (For mer om Guds folks himmelske hjem, se studiehefte 4.)

6. Hvordan vil utslettelsen av ugudelige engler og mennesker påvirke Gud Faderen og Hans Sønn?

Uten tvil vil de bli lettet og overlykkelig over at syndens kreftbyll for alltid er utryddet og at universet er sikret. Utvilsomt vil de også føle en dyp, smertelig sorg over realiteten av at så mange av de som de var glad i — og som Jesus døde for — valgte synden fremfor frelsen. Satan var også en gang en varm personlig venn, og mange mennesker i ilden var deres høyt elskede barn. Det vil bli som en dødskamp å se en av sine egne villfarne barn bli henrettet. Synden har knuget tyngre og tyngre ned over Faderen og Sønnen siden dens opprinnelse. Målet til Faderen og Sønnen har vært å elske mennesker og ømt dra dem mot frelsen. Følelsene de har er uttrykkt i Hos 11,8: “Hvordan kan Jeg gi deg opp, Efraim? Hvordan kan Jeg overgi deg, Israel? … Mitt hjerte vender seg i Meg. All Min medynk våkner.”

7. Hva slags legeme har Jesus?

Han har et legeme av kjøtt og ben. Etter sin oppstandelse viste Jesus seg for sine disipler (Luk 24,36-43) og demonstrerte at Han ikke var en ånd eller et spøkelse ved å bekrefte at Han var av kjøtt og ben, ved å la dem berøre Ham, og ved å spise noe fisk og honning.

Jesu himmelfart.

Han vandret sammen med dem mot Betania, og mens Han talte til dem ble Han tatt opp til himmelen (Luk 24,49-51). Englene som viste seg for disiplene ved Jesu himmelfart, sa: “Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen.” Apg 1,11.

Den samme Jesus vil returnere. 

Englene vektla at den samme Jesus (av kjøtt og ben) ville komme igjen. Han vil være virkelig, ikke spøkelsesaktig, og de oppreiste og forvandlede hellige vil ha kropper som Hans (Fil 3,21; 1 Joh 3,2). De helliges legemer vil også være uforgjengelige og udødelige (1 Kor 15,51-55).

OPPSUMMERINGSSIDE

1. Merk hendelsene som vil finne sted ved begynnelsen av de 1.000 år i Åp kap. 20: (10)

_____   Jesu annet komme.

_____   Jordskjelv og haglbyger.

_____   De rettferdige døde oppstår.

_____   Satan blir bundet.

_____   De ugudelige som lever blir drept.

_____   De rettferdige blir gitt udødelighet.

_____   Den hellige byen stiger ned.

_____   De rettferdige blir tatt til himmelen.

_____   De ugudelige i gravene forblir døde.

_____   De rettferdige blir gitt legemer som er lik Jesus.

_____   De rettferdige blir tatt opp i skyen.

_____   Jesus inntar triumferende det nye Jerusalem.

2. Hver levende person vil se Jesus ved Hans annet komme. (1)

_____   Sant.

_____   Feil.

3. De rettferdige vil ha ånde- eller spøkelses-kropper i himmelen. (1)

_____   Sant.

_____   Feil.

4. Hvilke av de følgende påstandene er sanne vedrørende 1.000 års perioden? (2)

_____   Mange syndere vil bli omvendt.

_____   Satan og hans engler vil bli tvunget til å bli på jorden.

_____   Satan vil være bundet fordi det ikke er noe fjernsyn som han kan se på.

_____   Det vil være klart og solrikt på jorden under de 1.000 år.

_____   Satan vil vekke opp de ugudelige døde slik at de kan holde ham med selskap.

_____   De rettferdige vil være i himmelen og delta i dommen.

5. Hvilke av de følgende hendelsene er riktige vedrørende avslutningen av de 1.000 år? (4)

_____   Kristus vil komme for femte gang.

_____   Den hellige byen vil lande i området rundt Washington D.C.

_____   Englene og Gud Faderen vil komme sammen med Jesus.

_____   De ugudelige vil stå opp.

_____   Jesus vil komme med sine hellige.

_____   Gud vil bestemme at de ugudelige ikke skal gjenopplives allikevel.

_____   De ugudelige vil bli tilintetgjort av sinte onde engler.

_____   Gud vil skape en ny himmel og en ny jord.

_____   Gud vil landsforvise Satan til universets yttergrense.

_____   Djevelen vil eliminere den hellige byen med en ny og kraftig rakett.

6. Lenken som binder satan vil (3)

_____   Være symbolsk — en omstendighetens lenke.

_____   Tvinger ham til å bli på jorden.

_____   Være laget av et nytt og veldig hardt metall.

_____   Bli brutt av djevelen i løpet av 24 timer.

_____   Hindrer ham fra å friste Guds folk som vil være trygge i himmelen.

7. Hvilke påstander er riktige vedrørende helvetes avgrunn? (2)

_____   Det er et endeløst hull dypt nede i jorden.

_____   Det betyr “avgrunn”.

_____   Det refererer til jorden — mørk og tom, og uten form.

_____   Det er et annet navn for helvete.

8. Hvilke påstander er riktige vedrørende Jesu første, andre og tredje komme?(3)

_____   Det 1. komme var i Betlehem som baby.

_____   Det 1. komme var i Noahs dager.

_____   Det 2. komme var i Martin Luthers dager.

_____   Det 2. komme vil bli ved begynnelsen av de 1.000 år.

_____   Det 3. komme vil bli ved slutten av de 1.000 år.

_____   Det 3. komme finner sted etter at den nye jord er skapt.

9. Døden som de ugudelige dør i ildsjøen, er den annen død. (1)

_____   Sant.

_____   Feil.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *