Mulige årsaker til vekst i psykiske problemer og helseproblemer slik som kreft, nyresvikt andre organsvikt osv de siste 100 år.

 1. At det var blybensin, så alt i hele verden ble blyforgiftet frem til ca 1999
  https://www.tu.no/artikler/etter-20-ars-forbud-blyforurensning-fra-bensin-kan-stadig-spores-i-london/511490
 2. Konsentrasjonen av CO2 har økt. Flere partikler som går inn i lungene.
 3. Radiobølger: TV, mobil, radio, satellitt samband, militære radarer osv.
 4. Forurensing: Skogbranner, lysforurensning som forstyrrer søvn, støyforurensning, sigaretter, svevestøv fra bildekk og asfalt, tungmetaller.
  Viktigste tungmetaller: bly, kadmium, krom, jern, gull, kobber, mangan, nikkel, platina, kvikksølv, sølv, sink, tinn, wolfram
 5. Radioaktivitet etter atombomber og kjernekraft og stråling fra universet.
 6. Aldri vært så mye informasjon og kunnskap i verdenen som nå som folk leser, ser video av og snakker om. Dårlige nyheter i pressen blant annet om global oppvarming, mafia, utnyttelse av mennesker, kriminalitet, sult, krig, konflikter, mangel på ressurser, finans problemer – at man har dårlig råd økonomisk, mangel på energi ressurser, polarisering av samfunnet med påfølgende konflikter. Virker inn på humøret og psyken.
 7. Hyperintelligens i universet fra Gud eller djevelen som overgår menneskers intelligens, hvor Gud og djevelen slås om og med mennesker om ting og mennesker, land, synd og kriminalitet, ideologikonflikter, religionskonflikter, kriger, steining av mennesker. Virker inn på psyken og humøret.
 8. At noen blir syke, dør eller blir borte. Virker inn på psyken og humøret.
 9. Bieffekter av medisiner, vaksiner, narkotika og fysiske skader på kroppen.
 10. Det å bli utsatt for vold, psykisk vold, voldtekter, tortur og terror.
 11. Det at man ser at andre og en selv blir gammel og skrøpelig med sykdommer.

Skrevt av Tor Fredrik Nikolai C.D. Bjerke, Hølen 12/9-2022