Regular Backup of data is important

If you get a lightning strik on your computer or a solar storm data on computer might get lost. Hardware storage like SSD og mechanical HDD can fail without any external source doing the damage of it.

Viruses can delete all files on your computer.

Hacker can also damage or delete all files on your computer and and for a ransom money to get the data back again.

Now you can backup to a USB flashdrive, HDD og SSD USB disk, or you can backup CD/DVD or Blueray disc.

The nice thing wtih CD/DVD/Blueray is that it does not get easy damaged by solar storms, magnetic forces. Always store the backup medium in another location/house and in a safe.

Important when burning a CD/DVD/Blueray is that you can set the burning speed to example: 48X. But if you want to make a better and stronger backup you can choose example 24X recording speed. It takes longer time, but the laser is longer time on each byte on the disc, then the track pattern gets more clear and strong so it is readable even if backup disc get some scratches on it will survive, and recording errors, or buffer underrun(that should result in that the burning software says the disc failed because of buffer underrun.) causes are less likely to happen.

Always remember to close all apps(not included backup software)s and documents before running the backup.

Make it a regular task to take backup.

After backup is completed, remove USB dongle, USB SSD/HDD or disc from the computer and put it in a safe or secure location. Remember to keep the backup medium away from: strong heat, sun, humidity and frost.

E-post til politiet blir borte på veien.

Jeg fant ut at etter å ha sent e-post til Politiet i Norge at e-post til politiet i Norge(sendt innenfor Norges grenser) blir rutet til en server i USA som har en IP adresse som ikke hører til politiet, og et domenenavn (privat) som ikke er eid av politiet.

Jeg er redd at noen i USA som er kriminelle stjeler og leser all posten til politiet i Norge.

Jeg har anmeldt det og forklart det muntlig på politistasjonen at e-post kommer på avveie, men det har ikke vært gjort noe og jeg har heller ikke fått noen tilbakemelding.

Anbefaler å levere brev til politiet på politi stasjonen eller per analogt papir l post.

På den måte føler jeg at noen har overtaket på politiet og sivile mennesker som følge av dette.

Politiet burde hatt en sikker tjeneste man kan sende kryptert e-post slik som digipost eller en nettside som bekrefter identiteten til avsender med Bank ID. Man kan da i Digipost få kopi av at brevet er levert, og svar der på kryptert måte

Dinosaurer, var de utdødd eller aldri ferdig skapt?

Dinosaurer, var de utdødd eller aldri ferdig skapt?

https://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur

Les bibelen om hva Gud gjør med knokler så det samler seg, kommer kjøtt på menneske skjellete og tilslutt liv i den døde menneskekroppen!.

Se her:

https://no.bibelsite.com/nor/ezekiel/37.htm

Kanskje de våkner til live igjen for å ha et glupsk måltid hvor mennesker står på menyen? Gud skapte dyrene først se skapelsberetningen:

https://no.bibelsite.com/nor/genesis/1.htm

Det kan jo være at dinosaurene var skapt før mennesket og at de ble lagt døde av praktiske grunner fordi de er demoniske skapninger som ville spist alle dyrene og menneske i verdenen de kom over.

Det er fire andre muligheter:

  1. Du lever i en simulert virkelighet og de har satt atomene tilstand til å være flere millioner år gamle på skjellete når de tar en karbon datering av skjellet for å finne ut ca hvor gammelt det der. Dette fordi kanskje man vil at man ikke skal stole blindt på vitenskapelige test metoder.
  2. Noen sa Gud plantet dem der for å teste troen mennesker hadde til historien i bibelen at den er ca 6 000 år gammel(at historien bare får ca 4000 år før Kristus fødsel i år 0, i forhold til den vitenskapelig beregningen som sier at jorden er: Jorden er omkring 4570 millioner år gammel. De eldste bergartene man hittil har funnet er nær 4000 millioner år gamle. I Norge er de eldste bergartene omkring 3000 millioner år gamle.
  3. Da de skapte denne jorden så brukte de masser fra en annen planet som hadde disse dinosaurene på seg; altså masser fra denne eksterne planeten som enten hadde dinosaurene som er i live eller som døde dinosaur skjellet og ble transportert til denne planeten hvor de ble begravd på denne jorden også funnet av arkeologer hvor de testet karbondateringen av skjelletet til dino er f.eks eldre enn denne planeten eller annet liv på denne planeten.. “Alt kan tukles med hvis man bruker nok tid og krefter på det” Derfor kan masser og dyr komme fra annet sted i universets om gjør at karbondateringen av denne planeten er slik den er i dag, mens selve planeten er bare 6000 å gammel, men massene fra andre planeten som ble brukt til å lage denne planeten er ca 4570 millioner år gamle.
  4. En fjerde forklaring er at dinosaurene er monstre fra verdensrommet eller at de har utslippet helvete og kommet opp på denne jorden, hvor de ble drept av enten mennesker eller Gud fordi de er farlige for dyr og mennesker.

https://en.wikipedia.org/wiki/Evolutionary_history_of_life

Religious Symbols and knowledge in the times we live in!

How is the physics of the quantum world work and how it is related to nearly supersmart reality – look below.

Some of this science below can indicate a higher intelligence than what a human has, is controlling reality – a divine creator and divine reality that is run on divine processes every day to make this reality work.

There a symbols that the time is near of the second coming of Jesus.

From the Bible: Zephaniah 3:9
For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve him with one consent.

Genesis 11:7

Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other.”

Genesis 11:1
Now the whole earth had one language and one speech.

A place in the Old Testament in the Bible ( I just can find the verse again) I have read that when the Lord comes again he will speak on language that all can understand.

Now we have Google Translate: https://translate.google.com/

God can then speak one language (Example English) and everybody with a smartphone can install Google Translate on it and set it to listen to English speech – and select their own language (example Russian) and they can understand what God or Jesus says in their own language as Google Translate translate speech directly to text or voice in another language.

Or he just comes with a language that he makes us understand instantly.

Another symbol: Apple computers and iPhones.

This one has root in the beginning of time in Edens Garden.

God forbid them to eat of the fruit of the tree of knowledge in Edens Garden

They did it anyway, and they got thrown out of Edens Garden where they had everything they needed, and came into a world that was new and scary, not safe and they had to work hard.

29th of June 2007 the first Apple iPhone was released.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_iPhone

https://en.wikipedia.org/wiki/IPhone_(1st_generation)

Then in 2007 the financial crisis started to build up! When it hit at full force one year later and on the stock market went down 50-60 % around the world. It was panic all over the world, desperation and chaos like no other time in history.

What was it? Well the apple that is eaten of is symbol of the history when Adam and Eva ate off the fruit of three and knowledge.

Well the same time the iPhone got released and Apple logo on the iPhone is an apple that is eaten off.

The iPhone symbolizes that we had now a device that had the ability to communicate in every corner of the world to any other corner, we could communicate and translate text, send video, sound, e-mail, take and send pictures and video to anybody, find any location with GPS, a device that had access to all of the information in the world(the Internet) at your finger tips. (tree of knowledge)

And what does it look like when we hold “The Apple” iPhone is in front of our face/ mouth while we are talking in phone? It looks like we are chewing / eating of an Apple!

The symbolism of this is a masterpiece.


After that the world with all people got thrown into a scary and new world.

Now a look to the apple(“forbidden fruit of the tree of knowledge”) in Edens Garden that was eaten off!:

Maybe a horse ate off that apple(“the forbidden fruit of the tree of knowledge”)in Edens Garden?

God told Adam and Eva not to eat of the “forbidden fruit of the tree of knowledge”)

There is no story of that God told told the horse not to eat of the “forbidden fruit of the tree of knowledge”

and then maybe Adam and Eva is innocent?

When somebody dies:
When somebody dies a relativ can in remote location from the person that dies, without being told, read, phoned or listen to other persons; they can pinpoint the exact time “George” died. It is that they instantly know that the person is dead. What is this type of communication between people thru the univers to other people?

They say people often dies on Thursdays.

It says that the soul weighs 21 grams, and that when people die they go down 21 grams in weight.

https://en.wikipedia.org/wiki/21_grams_experiment

They made a movie about it called 21 grams:

https://en.wikipedia.org/wiki/21_Grams

In science: “The God particle” called Higgs Boson.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs

https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson

https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_physics#:~:text=Theoretical%20physics%20is%20a%20branch,tools%20to%20probe%20these%20phenomena.

https://home.cern/

The Cern facility with particle accelerator and the whole installation cost something like $22 billion

https://www.vox.com/future-perfect/2019/1/22/18192281/cern-large-hadron-collider-future-circular-collider-physics

Look at this scientific movie: ♡ What the Bleep do We Know ♡ If thoughts can do this to water imagine… ♡

https://www.youtube.com/watch?v=SqAbCVR3GqQ

Global Consciousness Project:

When some event like new year or terror happen, a bunch of random number generators (that produce digital 0 or 1 random) spread all over the world starts to behave differently at that exact moment.

The odds against chance are more than a trillion to one for this to happen.

It can look alitel bit like the “Butterfly effect”

https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

https://global-mind.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Consciousness_Project

https://gcpdot.com/

The Double Slit Experiment:

If you put “God” into the equation when you monitoring which slit the electron went thru you could solve it by saying: since you are measuring which slit the electron goes thru then I God(Universe) must give you an exact answer and that is why you get the two band and no interference pattern.

Quantum Eraser -is a continuation of the Double Slit Experiment.

In Norwegian:

Bragd:

Hvis det er en simulert virkelighet vi lever i eller vi i Gud, så er det en kjempejobb å lage systemet(kjempejobb av Gud å skape det, kjempejobb av menneske å oppdage tingene man kan gjøre med materie) (universet med regler som man må programmere inn først) man er i så man kan se disse effektene:

In English:

Great achievement:

If we are living in a simulated reality or we live inside God, then it is a great job done to make the system(a great job by God to make the system, and a great research job by humans to find out all the things they can do with matter)(Universe with all the rules that need to be programmed først into the systems. that we live inn and can see the effects.:

Quantum mechanics

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics

Quantum Entanglement

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

“Quantum information can travel faster than light, most likely it is instant”

Quantum information science – Quantum Communication:

If we could build a unit that could harvest the smart intelligent system of Quantum Communication thru example entanglement we could get a terrabit internet connection anywhere not only on earth but in space too that have coverage all over the universe and on earth, where like radiosignals are blocked by example mountains, quantum communication does not need a strait line of free sight.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_information_science

Quantum channel:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_channel

Quantum teleportation:

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_teleportation

Two links that show example how small an electron is:

https://htwins.net/scale2/

The Scale of the Universe

Also see this links:

https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything

https://en.wikipedia.org/wiki/Physics_beyond_the_Standard_Model

https://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence

https://en.wikipedia.org/wiki/Superstring_theory

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse

https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger%27s_cat

Universe with 10 dimensions?:

https://phys.org/news/2014-12-universe-dimensions.html

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/our-continued-existence-means-other-dimensions-are-probably-super-tiny-180970487/#:~:text=The%20world%20as%20we%20know,universe%20operates%20with%2010%20dimensions.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_time_dimensions

Islam think Messias (Jesus Christ) lives now in this time.

I think the song:

Sia – The Greatest

viewed 683 911 769 times from 6. sep. 2016 to 2 of October 2020

is subliminal trying to tell that Jesus is living now because she sings: “The Greatest Alive!”

Lyrics “The Greatest”:

Uh-oh, running out of breath, but I
Oh, I, I got stamina
Uh-oh, running now, I close my eyes
Well, oh, I got stamina
And uh-oh, I see another mountain to climb
But I, I, I got stamina
Uh-oh, I need another lover, be mine
Cause I, I, I got staminaDon’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no no
Don’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no noI’m free to be the greatest, I’m alive
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
The greatest, the greatest alive
The greatest, the greatest aliveWell, uh-oh, running out of breath, but I
Oh, I, I got stamina
Uh-oh, running now, I close my eyes
But, oh oh, I got stamina
And oh yeah, running through the waves of love
But I, I got stamina
And oh yeah, I’m running and I’ve just enough
And uh-oh, I got staminaDon’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no no
Don’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no noI’m free to be the greatest, I’m alive
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
The greatest, the greatest alive
The greatest, the greatest alive (oh oh)Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh)
Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh)
Oh-oh, I got stamina (ooh hoo ooh)
Oh-oh, I got stamina (ooh hoo)Ay, I am the truth
Ay, I am the wisdom of the fallen, I’m the youth
Ay, I am the greatest
Ay, this is the proof
Ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay
I transform with pressure, I’m hands-on with effort
I fell twice before, my bounce back was special
Letdowns’ll get you, and the critics will test you
But the strong’ll survive, another scar may bless you, ahDon’t give up (no no), I won’t give up (no no)
Don’t give up, no no no (nah)
Don’t give up, I won’t give up
Don’t give up, no no noI’m free to be the greatest, I’m alive
I’m free to be the greatest here tonight, the greatest
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (don’t give up, don’t give up, don’t give up, no no no)
The greatest, the greatest alive (I got stamina)
The greatest, the greatest alive (I got stamina)
The greatest, the greatest alive (I got stamina)Source: LyricFind

Backmasking is music /lyrics/sounds played (created) in reverse with hidden messages you don’t hear while you play it forward

https://en.wikipedia.org/wiki/Backmasking

Take a look at this songs:

https://www.youtube.com/watch?v=l2LxS7SU8wI


Michael Jackson – Earth Song (Official Video)

The song in reversed-

I have downloaded the song from youtube with https://www.youtubedownloaderhd.com/ and loaded the song into AVS Audio Editor from https://www.avs4you.com/

Then i click Effect menu in AVS Audio Editor, and then the “Reverse” button, and then play so you can hear the truth.

I CAN CONFIRM THAT: Michael Jackson Earth song is real in reverse and strait forward.

I can also confirm that Ghostbusters in reverse is real too.

I can confirm that Stariway to heaven in reverse is the true song played backwards.

Orginal Ghostbusters song:

Then the song in reverse:

at 3:05 in the reversed song it says;Hey a stop sign.

And the orginal video has a stop or no ghost sign.

I also think they say;: “Thery are outside”. maybe refering to Ghostbuster or ghosts that they are outside.

Stairway to heaven forward:

https://www.youtube.com/watch?v=Nnu1E5Kslig

Creator of stairway to heaven: “To me it’s very sad, because ‘Stairway to Heaven’ was written with every best intention, and as far as reversing tapes and putting messages on the end, that’s not my idea of making music.” This really should be enough to put the idea to bed once and for all.

So if it was not his intention to make it that way, and it become that way means that it can not be a freak a one-time action(because there a re many others and it has sentences that make meaning). It must haven been planned by something invisible and smarter thean humans, that makes human create it that way, without telling the human it.

Something with: Disiplin! Order, Perfection and self control.

Stairway to heaven in reverse:

Here is the symbolism: Eric means the Eternal ruler (God) – Playing riding with the king, where King refers to King of Jews, Jesus.

Played backwards I can hear: Let me out of here.

Either out of a cage, prison, cofffin or grave or out of this world with all the bad things happening here.

The next one one: by:

“Danger Mouse (Brian Joseph Burton (born July 29, 1977),)

has a Song called: “Lucifer 9 (Interlude)” made also by

and Jay Z – Shawn Corey Carter (born December 4, 1969),

with writers:

Carter(https://en.wikipedia.org/wiki/Jay-Z)

Kanye West (https://en.wikipedia.org/wiki/Kanye_West)

Hugh Perry (https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_%22Scratch%22_Perry)

Armend Cobi:, I don not know if this is right link: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobi_(musician)

Maxie Smith, (https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Romeo)

and produced by Carter(https://en.wikipedia.org/wiki/Jay-Z)

the Song Lucifer (666) is hate speech crime against Jesus( against religion, and against: God, church, people called Jesus and christians)

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Album_(Jay-Z_album)

ReleasedNovember 28, 2003
RecordedJuly – October 2003

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grey_Album

ReleasedFebruary 2004
Recorded30 May – 14 October 1968 (The Beatles’ sessions), 2003 (Jay-Z’s session)
GenreHip hoprap rockmashup
Length44:36
ProducerDanger Mouse

Some says that Jay Z and Danger Mouse is linked to freemasons and Illuminat andi that in the song is telling the devil 666 to murder Jesus.

(subliminal programming of human mnd to make people hate or murder Jesus)

Music should be removed and authors/writers, creators/participant of it should be charged and punished for hate crime and atempt /trying /encourage somebody to murderJesus and Concpiracy to murder

Warning: foul language in videos:

Take this video:

Download it! reverse it and you will hear they say 666 Murder Jesus.

There is a lot more music with backmasking out there!

What you say or sing can become something else in reverse.

What you say in one language can mean something else in a another language.

God over Humans – humans Mind/thoughts, actions, feelings and words over matter:

Look at this: I have not tried this my self yet, but I do not distrust this videos.

Why I belive this videos can be real:

From the Bible: The Eternal Word – John 1:1

1In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2He was in the beginning with God. 3All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. 4In Him was life, and the life was the light of men. 5And the light shines in the darkness, and the darkness did not [a]comprehend it.

The secret of the universe and God and Jesus is what you belive in, what you think, what you say, what you do and play out comes to life.

You know; if you say to your self: There is no God, No Jesus, no christianity, no religion, no church, no eternal life, no intelligent system in the universe , then God, Jesus – The universe and even your self give you just that what you make of it. No God, no intelligent systems. No eternal life.

But;

If you do as I do! belive in God and that he can do anything, you belive in Jesus, amazing realization and miracles of your life will happen, higher intelligence – super smart and super structured universe, Gods Laws above human laws, eternal life, abundance, riches and peace you will get that!

If you say beautiful snow flakes and they will fall down during snowing as beautiful. If you say ugly snowflakes then they will be be crappy lookin snowflakes.

Try it and post the video on the net.

Mer enN tilfeldig? – Samling 2

Oppdatert sist: Torsdag 11 Oktober 2021 kl: 20:14

Forfatter: Tor Fredrik Clemens Dahlseide Bjerke og Nikolai.

Dette er en fortsettelse av artikkelen “Mer enn tilfeldig” se link under:

Dette er informasjons kunst. Skapt for å bevise en høyere makt som Gud og Jesus.

Super information symmetry – (noen kaller det synchronicty – ) sammentreff, men høyst sannsynlig ikke tilfeldigheter:

Dette er informasjons kunst med meget høy disiplin. Skapt for å bevise at en høyere makt (Gud) eksister.

Escape room:

Noen skulle til et arrangement som het Escape Room.

Da streiket heisen. Og det ble en virkelig Escape Room å komme ut av det lukkede heisrommet.

Se artikkel i nyhetene:

https://www.dagbladet.no/nyheter/fire-fanget-da-heisen-falt/72725896

Krudttønnen:

https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Copenhagen_shootings

“Participants included FEMEN(www.femen.org) activist Inna Shevchenko, who was addressing the audience when the shooting took place”

https://en.wikipedia.org/wiki/Inna_Shevchenko

Hva er det hun har å si som får islam til å skyte på foredraget hennes?

Inna er kjent for å være en kruttønne, og det ble skyting(krutt er i kulene) på det arrangementet som hun var med på som ble holdt på Krudttønden cultural centre https://en.wikipedia.org/wiki/Krudtt%C3%B8nden

https://www.youtube.com/watch?v=PP7CYAD16sY

Denne låten begynte å spille da jeg tenkte på nøkkelene til bilen for å kjøre ut en tur.

Akkurat da de sang:

“I’ve got the key to the highway”

Så festet blikket mitt seg på nøkkelen til bilen på kjøkkenbenken.

Bade katten Smule:

Jeg gikk Tirsdag 1 September 2020 – klokken 19:36 ut av Vestby kjøpesenter. Jeg tenkte at når jeg kommer hjem så må jeg bade katten min Smule. Da ringte jeg til kjæresten min: og hun svarte: Jeg kan ikke snakke nå fordi jeg skal dusje.

Bade + dusje =samme sak.

Røde kors pantelotteri. Tirsdag 1 September 2020

Jeg pantet flasker på matbutikken Kiwi.

Jeg trykket på røde kors pantelotteriet knappen.

Jeg vant 100 kr!

Da jeg kom hjem til min far var min søster der på besøk.

Jeg sa jeg vant 100 kr på røde kors pantelotteriet hvor en sum går til veldedighet.

Søsteren min sa: Så rart! Jeg drømte i natt at jeg vant 100 kroner på røde kors pantelotteriet.

Tirsdag 15 September 2020 kl: 21:41

Carl Jung – Synchronicity – Some of this story is from 1th of April 1949

See Wikipedia link about this topic:
https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronicity#:~:text=Synchronicity%20(German%3A%20Synchronizit%C3%A4t)%20is,seem%20to%20be%20meaningfully%20related.

https://en.wikipedia.org/wiki/Synchronicity#:~:text=Synchronicity%20(German%3A%20Synchronizit%C3%A4t)%20is,seem%20to%20be%20meaningfully%20related.

Synchronicity: An Acausal Connecting Principle, by CG (Carl Gustav) Jung.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung

https://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung

52 minutter og 50 sekunder inn i Transformers 1 filmen:

https://www.youtube.com/watch?v=W74-2SVQRwk

from 0 minutes to 1 minute and 25 second is the example below from

Text from the clip above:

What is it?
It´s a robot
But like a…
Like a different
You know, like a super-advanced robot
It’s probably Japanese.
Yeah, it’s definitely Japanese.

What are you doing?
I dont think it wants to hurt us.
It would have done that already.

Really? Well, do you speak robot?
Because they just had, like, a giant toy death match.
I think it wants something from me.
What?
The other one was talking about my eBay page.

You are the strangest boy I have ever met.

Can you talk?
⁃ XM satellite Radio. Digital cable brings you…Columbia Broadcasting System.
⁃ So you… You talk through the radio?
⁃ Thank you, you’re beautiful.
⁃ You’re wonderful, you’re wonderful.
⁃ So what was that last night? What was that?
⁃ Message from Starfleet, Captain…
⁃ Through the inanimate vastness of space…
⁃ Angels will rain down like visitors from heaven! Hallelujah!
⁃ What are you, like an alien or something+?
⁃ Any more questions you wanted to ask?
⁃ He wants us to get in the car.
⁃ And go where?
⁃ Fifty years from now, when you’re looking back at your life, don’t you want to be able to say you had the guts to get in the car?

Dette kan være et symbol på at man kan få beskjeder fra himmelen som snakker igjennom himmelen, radio, aviser bilder, tv, video eller internet, siden de sier:

⁃ Message from Starfleet, Captain…
⁃ Through the inanimate vastness of space…
⁃ Angels will rain down like visitors from heaven! Hallelujah!

I går Lørdag 26 September 2020:

Jeg står foran en farge laser printer: jeg venter på en utskrift og på displayet av printeren står det: “Varmer opp” Akkurat da gikk far ut av huset og sa: “jeg går å varmer opp bilen.” Det er høst og kaldt nå.

For noen uker siden hadde jeg venn av meg på besøk. Vi satt foran iMac og pratet og så begynte min venn med å si “simulert virkelighet” og i samme sekund som han sa det klikket jeg på iTunes og der i biblioteket lå ikonet filmen Matrix. Da jeg avbrøt han og pekte på Matrix ikonet så glemte han resten av setningen han skulle si.

September 2020: Jeg så noen med en kvise i ansiktet.

Akkurat da surfet jeg på internet fra smarttelefonen min. Jeg var inne på www.Tavex.no https://tavex.no/gull/1-oz-osteriksk-philharmoniker/ og så på en gullmynt. På gullmynten er det et bilde av instrumenter 1 oz Østerriksk Philharmoniker gullmynt – hvor det står WIENER PHILHARMONIKER.

Da slo ordet kviser inn som en forkortelse: Først ble det Klassiske viser, også begynte hjernen å fantasere og så ble det Kristus viser. Viser som musikk eller viser som å vise noe. Videre ble det: Kristus viser (kristne sanger) Kristus vi ser han, Kristus viser oss noe(systemet Super information symmetry), Kristus vi ser (vi ser hva han har gjort). Kristus V is er, (hvor Kristus er ved bunnen av V(ved korsfestele) og de 2 to andre korsfestet ved hver side av Kristus av på hver side av toppen av Vén. V kan bety rommertal 5. Kristus den 5th. Kristus fred vi ser. Kristus Victory vi ser.

15 september 2020 i Son. Spør meg selv hva som er i symmetri akkurat nå mens jeg sitter

Da ser jeg Diplom-is skiltet med figuren med armene i kryss. Jeg satt også med armene kryss.

Samme sted bare inne i kiosk og spill – og jeg så på bokhyllen hvor pocket bøker selges. Jeg tenkte på matrix Simulert virkelighet og der i midt i hyllen står det en bok hvor det står “ORAKELET” og i Matrix filmen er det et orakel.

September 2020: Jeg kjører fra Bygdø mot festningstunnelen.

Akkurat da jeg kjører inn i festningstunnelen spiller musikken: Hold on i am comming – av Eric Clapton & BB king.

Teksten synger da: When the day comes and you’re in doubt In a river of trouble about to drown. Festningstunnelen går 45 meter under havet og skulle den slå lekk ville man druknet. Den passerer også ca utløpet til Akerselven hvor det er mange narkomanne langs eleven .(river of trouble.) Rush trafikken fløt som en elv ned i tunnelen.

Derfor ikke bruk narkotika. Jeg Tor Fredrik Bjerke – Forfatter av dette har aldri brukt narkotika. Jeg er heller ikke alkoholiker, jeg liker ikke alkohol. Det gjelder å være klar i toppen.

September 2020: Shell og lyspære.

Jeg skiftet lyspære på bilen da det ene hovedlyset foran hadde gått, da jeg har reservepære i bilen liggende.. Jeg drar innom Shell stasjonen for å levere inn den defekte pæren til resiruklering. Jeg kommer inn og står foran kassen, betjeningen står i telefonen og sier: vi får se, hade bra sier hun i telefonen og legger på.. Akkurat da hun sier vi får se! så står jeg med lyspæren i hånden og ser på den. Med lyspære ser man i mørket ja. Vi får se ja.

Jeg har en venn som jeg fortalte at jeg hadde vært i Israel og jeg gikk ned til Klagemuren( https://no.wikipedia.org/wiki/Vestmuren ) i Jerusalem – gamle byen.

Da jeg kom til klagemuren sang Dire Straits sangen Communiqué:

They want to get a statement for jesus’ sake
It’s like a talking to the wall
He’s incommunicado no comment to make
He’s saying nothing at all

og da så jeg på personene som ber til klagmuren/Vestmuren.

Kameraten min fortalte meg da at han på jobb hadde muret opp en skillevegg. Da en av inspektørene kom inn i rommet så spurte hun hva den muren var til? og han svarte klagemur. Personen ble snurt og gikk.

Det var merkelig at han bygde klagemuren på kontoret samme dag som jeg fortalte om klagemuren.

Katten Smule var til veterinærkontroll Fredag 18 September 2020 kl: 14:00.

Katten hadde tidligere (søndag) vært hos vetrinæren pga av en lite sår på øyet og kom nå til kontroll.

Jeg kommer inn på Jeløy dyreklinikk i Varnaveien i Moss med katten min Smule i katteburet. Jeg går frem til resepsjonen og sier jeg har en katt som skal til kontroll kl 14:00. Betjeningen ser på datamaskinen og spør: er det Smule?, hvor katten Smule svarte flaut Ja i et mjau fra katteburet jeg holder i (som om han var flau over å ha skade seg selv.) Hun som var resepsjonist og jeg ler av svaret.

Alt var bra med kattens øye, såret var leget.

Onsdag 21 oktober 2020: Ull

For noen dager siden sa kjæresten min på telefonen at hun så på noe ullplagg. Akkurat da så jeg på en boks med stål ull Svint.

Onsdag 21 oktober 2020 fra klokken 17:06

Jeg kjører mot Vestby fra Hølen!

Jeg kommer litt før Kjenn. Jeg tenker på noe jeg hørte av noen jeg ikke husker hvem som sa det, men personen sa at korsets bjelker er et symbol på at ting er låst i tid og rom. Så jeg tegner meg et kors foran bilen min i fantasien og spør meg om det nå kommer en super information symmetry event. Rett etter på kommer Ruter buss 545 fra Vestby sentrum mot meg på vei til Son og på bussen ruteopplysning felt foran nær taket står det Son. Son betyr på engelsk Sønn. Husk jeg tegnet meg et kors i fantasien og det symbolisere sønnen. Vestby sin kommune logo er et bilde av tre kors, i konfigurasjon 2 på hver side og Jesus i midten. Se Vestby kommune logo på Vestby sine hjemmesider: https://www.vestby.kommune.no/

( Jeg liker ikke det symbolet av 3 korsfestede fordi det indikerer groteskt tortur og urettmessig drap, synder, kriminalitet, det symboliserer også at noen har vært drept her i kommune eller at noen skal drepes, det symboliserer også tilgivelse og frelse. Det kan også være 3 Hammere, værguden for torden og lyn, Tor med hammeren i norrøn mytologi, eller 3 kors som symboliserer at”Jesus” bor eller har vært her og planlagt ting. Hammeren kan symbolisere at Jesus var snekker som det sies at han var,. Son betyr jo som sagt sønnen., Tor heter jeg og jeg drev med hjemmeside snekring (webmaster / web design) hvor man lager layout, spikrer den fast, spikrer og henger bilder fast på “veggen”/nettsiden og spikrer fast ord. Fredrik betyr rik på fred. I kommunelogen/våpnet til kommunen er det også muligens fire hammere i hver retning(4 retninger/hammere) i 3 grupper, noe som blir 12 hammere som kan være 12 disipler som spikret/hamret fast historien om evangeliet..

Bussen jeg møtte var en Volvo buss. Volvo symbolet er “mann” Sønnen er mann. Volvo betyr: “jeg ruller” kryss det over flere språk og litt fonetisk tyding så betyr det “I Ruler” = “Jeg hersker.”

Her ser man av rute tidene til bussen at jeg ville treffe den på vei oppover mot Vestby.

Ikke nok med det ! Bussen var Grønn. Grønn betyr liv, Den drives av Ruter, ruter former et kors! Akkurat da jeg kom hjem for å skrive denne artikkelen så tenkte jeg på ruter bussen akkurat da jeg så skapet mitt på kjøkknet. Der er det glass ruter, trevirke ruter, og 3 kors i trevirke oppover.

og til sist! akkurat da jeg møtte bussen spilte iPhonen Eric Clapton låten “Forever man” Betyr den evig mann – det evige liv som referer til Jesus.

Navnet Eric /Erik betyr evig hersker.

For at dette skal kunne skje må følgende “prerequisites” forutsetninger finnes først:

1: En planet må skapes.
2. Språkene Engelsk og Norsk må skapes.
3. Kommunen må skapes med kommune logoen.
4. Tettstedet Som må etableres.
5. Veiene må etableres.
6. Bussen og bilen må bygges først. ( jeg kjørte Toyota og logen til Toyota kan se litt ut som et kors)
7. Arbeidsplassen til buss sjåføren må skapes.
8. Drivstoff må utvinnes og levers.
9. Sangen Forever man må skapes.
10 . iPhonen både hardware og software må skapes og distribueres.
11. Låten må lastes ned fra iTunes.
12. Jeg må reise på et bestemt tidspunkt og ha en bestemt hastighet og retning(som jeg ikke er klar over selv) ( Jeg har aldri hatt tid på mine 40 år til planlegge et slikt event)
13. Elektrisitet må skapes og distribueres først.
14. Internet må også skapes og mobil data for å laste ned sangen må være skapt og fungere.
15. Bussen må være i rute og ruten må også være satt opp.
16. Jeg må spille den låten “Forever man” på et bestemt tidspunkt for at dette skal klaffe.

17. WordPress, webservere og domenet må være skapt og lagt opp for at jeg skal kunne publisere denne historien ut på nettet.

Copyright Tor Fredrik Bjerke – Unlimited Computing.

Klarer noen andre å finne et slikt originalt system som super information symmetry? fortell meg i såfall så kan jeg publisere historien din her.


I tettsted Son i Vestby kommune er det parkert en bil – Mercedes Benz https://no.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG

Son betyr som sagt på engelsk for sønn. Bilen som står parkert i Son har et kors i logoen (Mercedes stjernen plassert i midten av bilen med hovedlys på begge sider- noen kaller stjernen for siktet) og Mercedes Benz merkenavnet er eid av Daimler, Daimler betyr everlasting, at den varer for evig: https://www.merriam-webster.com/dictionary/everlasting

Utdrag fra nettsiden ovenfor:

Definition of everlasting (Entry 1 of 2)
1: lasting or enduring through all time : ETERNAL
2a(1): continuing for a long time or indefinitely
(2): having or being flowers or foliage that retain form or color for a long time when dried
b: tediously persistent
the everlasting sympathy-seeker who demands attention
— H. A. Overstreet
3: wearing indefinitely
everlasting twill pants
everlasting noun
Definition of everlasting (Entry 2 of 2)
1: ETERNITY
from everlasting
2capitalized : GOD sense 1 —used with the
3a: any of several chiefly composite plants (such as cudweed) with flowers that can be dried without loss of form or color
— compare PEARLY EVERLASTING
b: the flower of an everlasting

Everlasting kan også bety på engelsk og norsk: Ever last(siste) ting.

Symbolikken i everlasting er at bilen varer en evighet(altså lenge) fordi det er kvalitet.

Den andre betydningen er at ikke bilen varer evig men at selskapet og logoen varer evig.

Under stjernen står det på (bildet nedenfor i denne artikkelen)bilskiltet: LØSNING
Løsningen er sønnen Jesus Kristus og hans (Gud sine 10 bud )bud er løsningen for at ting skal fungere.

Kransen/ringen rundt korset i MB logoen kalles: Laurel wreath:

https://en.wikipedia.org/wiki/Laurel_wreath

Mercy: kan også bety at noen får en forløsning. Forløsning kan bety at noen blir født i det øyeblikket! Forløsningen kan også bety: frelse fra synd og onde makter; befri, frelse av nåde.

Mercedes meaning:
Mercedes is a feminine given name, derived from María de las Mercedes (“Our Lady of Mercy” or “Mary of Mercies”), which is one of the Roman Catholic titles of the Virgin Mary. The word “Mercedes” is of Latin origin meaning “mercies” (the plural of mercy) from the Latin word merced-, merces, meaning “wages, reward”, which in Vulgar Latin acquired the meaning “favor, pity”. Hypocoristic forms of the name are Merceditas, Meche and Merche. https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes_(name)

Mercedes Benz meaning:
Jellinek named the new cars after his daughter, Mercédès Jellinek, whose Spanish name translated to “mercy.” The company later went on to have the “Mercedes” name trademarked 1902. While the company continued to trade as Daimler-Benz, the car line began to carry the MercedesBenz name.

https://www.mercedesbenzchicago.com/what-does-the-mercedes-benz-name-mean/

Nå er det tilfeldig at et symbol med et kors, parkert i Son i Vestby kommune betyr mercy – altså nåde? Det er ikke alt – les videre:

Benz meaning:
Meaning of the name Benz:
The meaning of the name “Benz” is: “Bear brave; brave like a bear”. Categories: German Names, Germanic Names, Navarre Names, Nicknames or Pet Names. Used in: German speaking countries. Gender: Boy Names. Origins: Germanic.

Bear betyr Bjørn – Bjørn kan bety at man bærer på Kristus.

Is Mercedes a good name?
Mercedes is one of the few names attached to luxury living that we can wholeheartedly recommend, it being a legitimate Spanish appellation stemming from one of the epithets given to the Virgin Mary–Santa Maria de las Mercedes, or Our Lady of the Mercies.

Benz, an old Germanic clan name dating to the fifth century (related to “bear”, “war banner”, “gau”, or a “land by a waterway”) also used in German as an alternative for names such as Berthold, Bernhard, or Benedict: en pave het Benedict: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Benedict_XVI

og hvilket merke har pavemobilen her: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Popemobil_Mai_2007.jpg

Jo det er MB- Mercedes Benz.


En annen bilmerke som har fraktet paven er Fiat. Fiat kan bety penger. (på penger er det noen ganger tegnet symboler på Gud) Fiat kan bety let it be. Fiat uno kan bety Let it be one (Let it be One God, One Jesus or One partner for life lasting marriage)

Karl Benz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Benz

Karl Friedrich Benz (German: [bɛnts] (About this soundlisten); 25 November 1844 – 4 April 1929), sometimes also Carl Friedrich Benz, was a German engine designer and automotive engineer. His Benz Patent Motorcar from 1885 is considered the first practical automobile. He received a patent for the motorcar in 1886.

Benz kan jo også ha den naturlig betydning og være forekortelse ord av ordet Bensin – hvor bilene gikk på Bensin.

Hva var det: Mercedes betydde: nåde. Benz betyr bensin. Bensinen(drivstoff) er en nåde gave for å komme seg rundt fra A til B.

https://no.wikipedia.org/wiki/Karl

Karl eller Carl er et germansk navn som betyr «hær». Det er også angitt å være et norrønt navn som betyr «fri mann». Navnet brukes i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland (mest svenskspråklig), tyske og engelskspråklige land.

Og hva er man når man har en bil?
Man er Fri (Karl betyr fri) fri til å reise langt ja, og fri til å slippe å bære tunge varer hjem da de kan lastes i bilen. Som jeg sier djevelen ligger i detaljene.

Det er faktisk mulig å motsi seg selv og at begge selvmotsigelsene er sanne:

Bilen kan symbolisere Jesus, men samme tingen kan også symbolisere djevelen Antikrist.

Noen vil også si at Mercedes stjerner er et kors opp ned som symboliserer antikrist.

Det kan det være også en betydning i:

Bilen forurenser pga fossilt drivstoff, Forurensing er ondt,
og status/pride/stolthet, overdreven og bortkastet luksus som egentlig praktisk sett er bortkastet og verdiløst er også hva som er ondt i herrens øyne. Som de sier: 2 forskjellige sider av samme mynt.

Noen sier fremdels at det ikke finnes noe Gud eller Jesus!

Gudsfornektere og Gudsspottere skal forgå.

mercedesbenzchicago.com/mercedes-benz-logo-meaning/

6 November 2020, i Son klokken 21:51 Gave kort

En venn av meg prater med 2 andre personer, og han sier noe om Superfood akkurat da jeg så på gavekortet “Super Grattis”) med Star Wars skrift. May the force be with you!

og der leser jeg akkurat i det han sier “Superfood”: Leser jeg “Super Grattis” med StarWars skrift.

Lørdag 5 Desember 2020 – ca kl: 16:20 på vei til Clas Ohlson å kjøpe ny adventstake.

Alle pærene i adventsstaken som stod stille røk (Kanskje vi kan si at “all the fuses blew on this one!”)

Jeg sier til min søster før jeg drar til butikken.: Hør på denne gamle innspillingen:

og jeg sa: hør på harmonien, gleden, spiriten, stemningen og klangen, musikk nå er ikke det samme som gamle låter. Vi har mistet noe på veien. Noe er ødelagt.

Hun sa ja.

Sangen ovenfor “Bjelleklang” var innspilt med Sandefjord Jentekor. Sandefjord jentekor var stiftet 1956. Så jeg vet ikke nøyaktig hvor gammel den låten er men antar kanskje rundt 1960? Første utgivelse av sangen var i 1857 så den er en riktig oldie.

Jeg pleide å ri på hester. Når det var jul kledde jeg hesten med nisselue og bjeller og dro ut på tur innover i skogen.

Jeg setter meg i bilen!

Jeg bor inne i skogen og det er bare en vei ut fra gården: Det synges: følg oss ut! “Over mo og myr” jeg faktisk kjører over det!

“Jeg følger dem ut de som er med på å lage dette” Det synges blant annet : Over skog og hei – Jeg kjører over igjennom skog også.

også synges det: “Vi korter veien ned med en munter sang – Bjelleklang Bjelleklang.

Og her kommer det jeg lo kraftig av:

Jeg har flere nøkler på nøkkelknippet som bil nøkkelen er festet til knippet. På rattstammen sitt plastikk lokk slår nøkkene borti og lager en redusert “bjelleklang” i takt med musikken!

For å få denne “samstemte takten” med musikken og nøkkelknippet må følgende være planlagt:

Dumpene i grusveien må være dosert i takt med musikken, etter dimensjonene på hjulene, akselavstanden, bredden på bilen mellom hjulene, lengden på bilen mellom hjulene, dimensjonen på dekkene, og hastighet, hvor jeg styrer hen, det må være flere nøkler på knippet, rattstammen må være i nærheten av nøkkelhullet så nøklene kan nå den, og jeg må trykke play på riktig tid på riktig sang, og sangen må ha musikk som er spilt i inn i et bestemt tempo klang, i, med bestemte ord på rett tid med hva som skjer på veien! Noen må skrive musikken og teksten, noen må synge den inn, instrumenter må skapes, og sangen må distribueres. Språket norsk må være oppfunnet og skapt og lært. Dette var på slutten av veien. Landet Norge må være skapt, tomten må være kjøpt, veien må være bygd, veien må både være dosert av mennesker på riktig måte samtidig som doseringen også må være slitt av et bestemt mønster av biler og nedbør, frost, som sliter på grus veien for å få dette til å klaffe perfekt.

Jeg klarer ikke selv å planlegge alt dette! i alle fall  ikke som fysisk person låst i en kropp i tid og rom, vil ikke å rekke i løpet av 40 år som jeg er å bygge naturen, veien, musikken, bilen, osv for å få til dette,, men som spirituell person mener jeg dette er mulig!

Hva var det jeg sa til søster? Noe er tapt! Bjelleklangen på nøklene var ikke det samme som å ri på hesten med bjeller. Det å ri på hesten var mer koselig enn å kjøre bil, så selv om utviklingen har gått fra hest til bil hvor man sitter trygt, varmt og vanntett i bilen så er noe av romantikken med ri på hest med bjeller – det klassiske borte. Det vil si at utviklingen gir redusert kvalitet på en del områder. Fra levende dyr til stål hest!

Som jeg sa: Noe er tapt og det hører med til historien at fullblods hesten, min som het Lovely Chance, en hoppe som jeg hadde hatt siden 1996 (da var den 4 år gammel) hadde bjeller og nisselue om julen, den døde nylig i Februar 2019, den ble ca 27 år gammel. Hesten vant et veddeløp på 900 meter for meg på Øvrevoll Galoppbane i 1997.

Mandag 7 Desember 2020 – Moss – Amfi kjøpesenter kl 16:22

Jeg går ut av parkeringshuset på Amfi kjøpesenter i 3dje etage på vei mot Japan Photo for å hente noen bilder.

Jeg trykker på play på sangen i bildet under:

Så ser jeg på utstillingsvinduet: og hva ser man der?: Bethlehem med Jesus barnet i krybben, hellig 3 konger – Josef og Maria.

Behøver jeg å si mer enn: Riding with the Kings. Jesus = King of the Jews.

På videoen ovenfor så står det “Ripped by ROSAmannen 2009” Da jeg var i Israel og besøkte Jerusalem møtte jeg i porten inn til Jerusalem en rosa mann som jeg snakket med.Merk hva han synger først! “I dreamed I had a good job and I got well paid ” = med å frelse og redde dere! I denne verdenen går det hardt for seg, noen er sterkt fornektere andre driver med vranglære, synder, maktsyke, kriminalitet eller andre ødeleggende ting som man kommer oppi store problemer med folk om, som er vanskelig å løse.

Spill av denne videoen under på youtube;

The Passion of the Christ 2004 || The Scourging of Jesus ( Jesus is Scourged )

Mens du spiller av denne låten under:: Hold on I am comming!– Jeus sier: Jeg er bare litt opptatt med å bli hold tilbake fordi jeg blir torturert – jeg skal frelse dere snart! Jesus frels oss! også tar noen å sirkulerte et bilde av at politiet holdt Jesus kneblet nede på bakken med torne-kransen tredd nedover hodet.

Så spillere dere denne videon:

2nd station – Jesus takes up his Cross

Samtidig som dere spiller igjen låten under: Riding with the King under:

Som det heter: korsfestet med Jesus! Ri med kongen.

Hvem vil ri med kongen og bære korset sitt mens man blir pisket på vei til døden på vei til Golgata: Via Dolorosahttps://en.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa

til Calvary, or Golgotha  https://en.wikipedia.org/wiki/Calvary

De fjorten stasjoner på Via Dolorosa er som følger:

De har et kjempeproblem og dette er alvorlig:

Alle bøker sier han var uskyldig korsfestet! Alle sier han stod opp fra de døde! At påstand hans var sann er bekreftet med dette!

De er nødt til å omgjøre dommen mot Jesus! De er nødt til å fjerne og oppheve dødsdommen, de er nødt til å dømme han tilbake til livet igjen ellers går man fortapt selv til døden!

Hvorfor? Jesus sa jeg er er veien og livet! De dømte han som var i live i livet og livet selv til døden! DE dømte livet til døden! Når man dømmer alt liv til døden, så dør man seg selv til døden – også bare ved å lese det! Man er nødt til dømme Jesus og livet til oppstandelse og i live tilbake til livet igjen, samt gjenreise hans ære.

Det er enkel JUS!

Se hele filmen: Passion of Christ:
https://no.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_the_Christ

Som om ikke den torturen ikke er nok så måtte jeg kjøpe tilbake med mine egne penger de 30 sølvpengene for livet til…..

Denne vitsen jeg slår i kassen etter å ha betalt får jeg” first price” for i Humor. Jeg Kjøper “Solsikkefrø som fuglemat” i Kiwi matvarebutikken på Sletta ved Son – Søndag 13 desember 2020 ca kl; 18:19

Jeg bor så godt som nesten i skogen og har mye fugl i trærne her sommer og vinter! pippipene er sultene så jeg gir dem litt mat i ny og ne og det er de glade for seg jeg! Så går jeg nesten tom for solsikkefrø til fuglene.

Jeg går inn i butikken plukker 2 gravlys og sekk på 4 kg med solsikkefrø! av merket “first price”.

( Det er viktig å forstå at dette bare en vits med litt mørk humor og at jeg ikke ønsker og ikke gjør fuglene i skogen som jeg mater fra fuglemateren noe vondt, og ikke at jeg tror fuglematen er dårlig og Kiwi har aldri levert meg mat som jeg eller andre har blitt syk av eller har vært dårlig)

Jeg går til kassen. biper 2 varer igjennom. Betaler og betjeningen en ung mann sier: skal du ha kvitteringen? Jeg svarer nei

(men jeg tenker videre: det ikke det at jeg trenger noe garanti på disse enkle varene)

Men så ombestemmer jeg meg spontant uten å ha planlagt det også sier jeg til betjeningen:

“Jo forresten jeg vil ha kvittering i tilfelle alle fuglene ligger døde runt fuglemateren i morgen, for da må jeg få en ny pose med solsikke frø til fuglene.”


Hvis fuglene skulle rundt fuglemateren i fremtiden ligge død så har jeg også kjøpt gravlys jsom eg kan legge ned og tenne gravlys for dem.

Se bilde bevisene:

De fuglene spiser/tømmer alt fra 1/3 til halvparten til hele sylinderen som er fuglemateren om dagen nå i vinterstiden

illustrasjonsbilde ovenfor av lignende gravlykter som jeg kjøpte!

En god latter forlenger livet sies det og får andre og en selv til å føle seg bra!

Det hører med til historien at jeg og betjeningen lo og smilte av det!

Torsdag 8 July 2021 ute på tur:

Jeg gikk en tur og sa til meg selv jeg trenger et mirakel nå.

Jeg hører på låten:

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun 

“I wanna be the one to walk in the sun” synger hun i låte Girls Just Want To Have Fun, og akkurat da hun synger det så fjerner en sky seg fra himmelen og solen skinner ned.

Så går jeg videre og hører sangen på repeat og da går jeg under noen trær som kaster skygge og akkurat da hun synger”I wanna be the one to walk in the sun” og akkurat da går jeg ut av skyggen til trærne.

Samme kveld hører jeg på T’Pau China in your Hand

Så tar jeg av meg headsettet og i det hun synger China in your hand så ser jeg på PowerBeats headsettet mitt som er i hånden og der står det på det “Made in China”

Lørdag ca 16:45 24 July 2021: Halvdan Sivertsen spiller i headsettet mitt fra iPhonen selve sangen Røtter :

https://www.youtube.com/watch?v=NwkFhJfi2_w

Halvdan sivertsen synger “jeg rei rett over havet.”

Da så jeg på bildet av Hesten Lovely Chance g på statuen med de grønne gule fargene på jockey drakten hører til Stall Lets´C og både statuen og bildet av hesten peker mot retning av havet. The Winner står det på statuen.

En gang i August 2021 på gåtur igjennom Hølen

Hører på Lillebjørn Nilsen Haba haba og han synger der kom det en pus og akkurat da så jeg katt.

28 September 2021 kl:16:38 hjemme på Slottebråten

Kommer inn i rommet og solen treffer meg i ansiktet og katten på bordet. Samtidig spilte Luciano Pavarotti: ‘O Sole Mio’

Tirsdag 9 November 2021. kl:18:34

Far skal selge bilen, en person har kommet for å se på bilen og samtidig viser Discovery på TV et program som heter Wheelers Dealers hvor de fikser biler og selger dem på nytt.

Torsdag 11 november 2021 ca klokken 19:50 Frimerker

Ringte med farmor og vi snakket om at posten muligens ikke kommer hver dag lengre, pga digital kommunikasjon har gjort mye postgang unødvendig, og nå fantes det nesten ikke postkontorer lengre, bare post i butikk, men hun sa alle trenger et frimerke en gang i blant.

Akkurat da hun sa frimerke så jeg på to frimerker som lå på bordet.

23 Oktober 2021 klokken 22:18:42 Jeg hørte på Carl Jung på Youtube

Han snakker om fisk ca 1:25 sekunder ut i videoen og jeg holdt en 200 NOK seddel i hånden da med bilde av en fisk på seddelen.