Vår forskning er basert på veldedighet fra vår egen lomme og andre som bidrar økonomisk og til å finne sannheten i denne verdenen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Vi skaper bevis for at en høyere intellektuell entitet enn mennesker eksistens eksisterer. For den religiøse gir det betryggelsen at det finnes en Gud og at det er mulig å bevise at et system og Gud som passer på oss og gir oss alt hva vi trenger så lenge vi følger hans lover og regler.

  Vi har forsket på hva som skal til for å helbrede enhver sykdom og skade eller gjøre en gammel person ung igjen.

Totalsummen for slikt beløper seg til 2 millioner verdens økonomier @ 127 Trillioner dollar verdens økonomier.

For 10 år siden (2009) var svaret 20 millioner verdens-økonomier, neste ti år( 2019)  så var svaret kanskje 2 millioner verdens-økonomier takket være teknologisk utvikling og ny kunnskap i fysikk og medisin,

etter det 3 dj nye tiår  år(2029) til kanskje 200 000 verdens-økonomier, 4rd ti år(2039) etter 20 000 verdens økonomier. Det femte (2049) tiår 2 000 verdens-økonomier, det skjette (2059) ti år @ 200 verdens økonomier, Det syvende (2069) tiår 10 år 20 verdens-økonomier, det åttende (2079) tiår 2 verdens-økonomier, det niende tiår (2089) 0,2 verdens økonomier, det tiende tiår(2099)  0,02 verdensøkonomi for å helbrede er person., det ellevte tiår 2109 cirka 0,002 verdens-økonomier.

Ta så å del på 100 år til da kommer vi til år 2209 et blir 0,00002 verdensøkonomier (da får vi 635 milliarder dollar i kostnad for en person) Videre vil dette også bli mye rimeligere med tiden som går videre. Det som er de store kostnaden er fysikk maskinen som skal reparer kroppen, CPU kraft, minnekapasitet og harddisk kapasitet.

Dette avhenger av at verdenen invester betydelig i teknologisk IT utvikling og i medisin og fysikk.

Det vi gjør er å se fremover i tid for å skape en trygge følelser om at fremtiden bringer med seg løsningene.  Ikke bare ser vi på vår egen mulighet til å styre sin framtidige helse, men vi beviser at det finnes et system alla Matrix (simulert virkelighet) eller en Gud som styrer virkeligheten.

Vi har funnet ut at det må over 7000 Yottabyte (https://no.wikipedia.org/wiki/Yottabyte) til for å kartlegge alle atomene i menneskekroppen for å fikse på de atomene som gir sykdom/feil.

Jeg har personlig brukt store summer på å holde kunnskapen oppe, og forske og utvikle løsninger. Jeg har drevet it drift og systemleverandør til helsevesenet.  Vi kan beregne et ca. tall på at det gjøres 4,2 millioner røntgen undersøkelser i Norge i året. Det som ikke er bra er at 80 % sies det av alle undersøkelser som gjøres der pasienten klager over smerte i kroppen ikke viser noe tegn til det på røntgen undersøkelsene som forklarer smerten. Maskinene CT/MRI/røntgen må bli mye bedre og kunstig intelligens må stille diagnosen da datamengden vil vokse rett opp desto mer nøyaktig undersøkelse på atomnivå som gjøres. Det betyr at enten har Norges befolkning psykiske smerter, eller så lyver de at de har smerter, noe jeg ikke tror de gjør, derfor må undersøkelsene bli langt bedre, fordi selv psykiske ting er tilstander i kroppen som kan gjøres om på med teknologi framtiden. En sa at 50% av alle sengeplassen i USA i 1980 var psykiske pasienter. De sier nå at 1 av 4 vill få psykiske lidelser og det er et tap for samfunnet da de ofte faller utenfor arbeidet, og de plages også selv, så det er tap av livskvalitet, som kan fikses med avansert omprogrammeringer av hjernen som nyere teknologi kan løse. 1 av 4 er for mye, det skader økonomien og samhold. Det at 80 % av alle undersøkelser som omhandler smerte som ikke kan diagnostiseres er katastrofale høye tall, og et tegn på at faget medisin og teknologi må bli mye mye bedre enn hva det er i dag.

Jeg mener det må komme en ny grad i universitetssystemet som er over Professor, nemlig Super Human, som forstår den fremtidige teknologien og kunnskapen bak det.

Den største gaven vi har til troende kristne er at vi vet og vi kan bevise at det er en høyere makt over mennesker som styrer virkeligheten. 1,5 GB https://no.wikipedia.org/wiki/Gigabyte er menneskes DNA på. Mennesket hjerne antas å være på over 10 Exabyte. https://no.wikipedia.org/wiki/Exbibyte

GB mennesket DNA i bytes:

Mennesket DNA: 15 073 741 824 bytes  

Hjernens lagringsplass:10 000 000 000 000 000 000 bytes (i menneskets hjerne i bytes)

Menneskets DNA på 1,5 GB har ikke nok kode/struktur/byggesteiner/strukturen til å skape noe som er 663 505 285 ganger større enn seg selv(DNA 1,5 GB) nemlig hjernen.

Og jeg snakket om at å samle alle atomene i database med molekylære bindinger hvert atom har kom jeg til over 7000 Yottabyte og mye mye mer. https://no.wikipedia.org/wiki/Yottabyte

En yottabyte er: 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes 

Derfor er kroppen så kostnad, det koster vanvittig å reparere den.

Siden vi kan se denne superstrukturen som skaper mennesket, så kommer det ikke fra kromosomer fra blod fra moren under svangerskapet, hennes DNA eller fra sæd, egg eller cellene i seg selv.

Bevis for at eksistensen er guddommelig:

Bevis 1: Det er ikke nok data/kode/bygningsstrukturer/struktur til å skape noe større enn seg selv, likevel ble mennesket skapt.

Bevis 2: Det er noe som skjer i det skjulte utenfor skapelsen av hva vi kan måle med instrumenter, det at det er i det skjult som betyr at det er en annen dimensjon/disiplin enn hva vi vet er i dag hvor skapelsen blir til og at det holdes skjul er et bevis om høyere intelligens som klarer å skjule legevitenskapen rundt mennesker og skape mennesker.

Bevis 3: Hjernen er en «fungerende krets» som ser, hører, føler, snakker, planlegger morgendagen i dag og husker hva den gjorde dagen før osv. Det betyr at det må væren en skapelses-dimensjon/motor i universet som er større enn hva vi finner av data i menneskehjernen og i kroppen, da det ikke er nok i seg selv til å skape mennesket.. En gud som styrer utviklingen og virkeligheten må være der med muligens andre støtte systemer.

Første gang Jesus Kristus kom til jorden gjorde han mirakler som beviste at Gud fantes, men han la ikke igjen en oppskrift slik som jeg har gjort ovenfor som kan prøves og testes på nytt av andre mennesker med kunnskap, logikk, og teknologi som beviser at Gud finnes.

Det betyr at det er en skaper som vet alt hva du har tenkte å gjøre, som hører dine tanker og bønner uten å gi lyd fra seg, direkte med en gang.

Dette er en stor gave til de troende: Nå kan man si med sikkerhet at personer må følge bibelen, fordi den er sann og Gud måler hva mennesker gjør. Det kan få folk til å føle og følge den riktige veien her i livet og ikke plage andre, drepe, lyve, begå ekteskapsbrudd, voldta, utøve vold, stjele og misbruke Guds sitt navn. Her er et Utdrag fra de 10 bud:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn
  3. Du skal holde hviledagen hellig
  4. Du skal ære din far og din mor
  5. Du skal ikke slå i hjel
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet
  7. Du skal ikke stjele
  8. Du skal ikke tale usant om din neste
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste

Vit at Gud finnes så kan man be han om få fjerne skumle mennesker i livet sitt.

Ta for eksempel filmen Matrix. Alt hva som skjer i den filmen er jeg 100 % sikker at Gud er i stand til også og mere til også.

Jeg har begynt arbeidet med neste generasjon vitenskap og medisin/kur. Det kreves en helt annen forståelse enn hva vi har i dag. Et eksempel på feil helsevesenet gjør: De har medisin istedenfor kur, De har sykdommer som diagnose, istedenfor friskdommer, som diagnose, de har sykehus, istedenfor friske hus.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *