Disiplinene som må skapes og læres før man kan tre inn i nye paradigmer innenfor helse for å løse et hvilket som helst medisinsk tilstand/diagnose.

Paradigme 1:

Komplett atom analyse av kropp /objekter! Full beherskelse av å lese av universets atomer og molekylers sammensetning og lagre det i en datamaskin.

Disiplin: Digital analyse av sammensetningene til alle atomene og larging av de dataene i menneskekroppen.

Krever høyere grad en professor på universitet:Grad: «Super humans»

For å tre inn i et system for å analysere alle atomene i menneskekroppen og lagre det trenger man:

En maskin som har helt ny teknologi i forhold til dagens teknologi, hvor den nyt teknologien kan interfaceses mot universets sammensetning lover og system og gi en nøyaktig sammsetningsbilde/»datasett» av alle atomer og molekylære konfigurasjon i menneskekroppen.

Kunnskapen om universet må derfor økes! Antar at https://home.cern/ CERN er på saken.

Kunnskapen om hvordan bygge en maskin som kan gjøre dette må finnes opp.

Maskinen må bygges opp fra bunnen av – ny kunnskap for å behandle «large datasett» må på bordet.

Paradgime 2:

Enorm levering av energi / forbruk av strøm til systemet!

Disiplin: Forståelse fysikk og av Albert Einstein sin E=mc2 formel.

Det vil være enorme datamaskiner som behandler denne informasjonen. Faktisk verdens største maskiner vil det bli.

Skaffe nok energi til å kjøre maskinene sikkert og uten strømbrudd og under bakken skjermet fra stråling fra mobiler, universet/gammaglimt / EMP/kjernefysiske utladninger.

Det krever stabil energi med 2 energi kilder i tilfelle den ene slutter å fungere, den trenger ren sinus kurve på strømmen og nøyaktig 50 Hz i frekvens.

Paradigme 3:

Økonomi – Kostnaden for en maskin!

Disiplin: «Master of Finance» God planlegging og statelig subsidiering.

Skritt 1:

Datamaskinen som skal behandlet et menneske ved å datafangst av atomenes sammensetning antas å koste med dagens teknologi ca 2 millioner verdensøkonomier @ $ 130 trillion dollar for hver verdensøkonomi.

Skritt 2:

Datamaskinen skal analysere og danne et bilde av den «friske/riktig» kroppen antas å koste med dagens teknologi ca 6 millioner verdensøkonomier @ $ 130 trillion dollar for hver verdensøkonomi for et menneske! Dvs det er 1 gamle datasett! 2 hva som skal endres i datasettet og 3. Hvordan det riktige datasettet skal se ut etter fullført endring

Skritt 3:

Uploaded og endre kroppen til den riktige konfigurasjon av atomer som gir et friskt individ:

også skal den scanne kroppen på nytt for at kvaliteten på prosessen har gått rett for seg. Det antas å koste med dagens teknologi ca 4 millioner verdensøkonomier @ $ 130 trillion dollar for hver verdensøkonomi.

Det blir ca 10 % billiger per 10 år, samt at utviklingen går videre, og gjenta samme prosedyrer fra tidligere, korter ned tiden og kortere datasett som trengs til å endre noe eller datasett som trengs å prosesseres.

Paradigme 4:

Datamaskinen må ha stor CPU kraft for å håndtere alle dataene.

Disiplin: Forståelse av ny CPU teknologi.

Noen tenker seg på Quantum computing, men det er ikke sikkert det er så effektivt som å lage optisk CPU på 128 bit som har en klokkehastighet på 500 Ghz per kjerne – hvor maskinen har 1 000 kjerner.

Det er store maskiner som bruker mye strøm, mye plass og varmeutvikling.

Her må rommene holdes kjølig så det er ikke blir datafeil,(som kan skade pasienten)

Det er tenkte 2 prosessorer som gjør samme beregning av samme data og kontrollerer at det er riktig etter at et er skrevet til disk.

Paradigme 5:

Lagringsløsningene

Disiplin: Håndtering og lagring av data i over Yottabyte klassen.

Vil være store lokaler fylt med lagringsdisker.

(SSD lignende – solid state disker må bli raskere, mye mer stabil (MTBF – Mean time before failure) Det er vil være veldig store maskiner som rommes innfor store bygninger som rommer lagringsløsnigen. Effekt i watt bør gå ned og god ventilasjon for å holde datene både trygge og kalde.

Det er tenkt speiling av dataene over 2 disker for datamengdens integritetssikkerhet.

Paradigme 6:

System arkitekturen mellom enheter må være mer enn terrabit optisk.

Disiplin: Utividet optisk nettverks forståelse og «hovedkortt» til datamaskinen

Dvs optisk TerraBit switching av pakker mellom CPU, RAM, Harddisker, maskinen som skanner atomene, maskinen som analyserer atomene, og maskinen som uploaded ny config til pasienten og nettverk.

Paradigme 7:

Minne må være på mange Petabyte og ha overføringshastigheter på over mange Petabyte.

Disiplin: Ny Minneteknologi!

Det må ha Petabyte lagringskapasitet.

Det må overføre i Petabyte hastighet.

Det må bygges et form for minne «raid 0+1) hvor man striper data over flere minnebrikker og hvor man speiler dataene for å kontrollere med checksum om dataene er riktig før de blir skrevet til minne, mens de er minne og det der på vei ut av minne og inn på disk eller til CPU.

Paradigme 8:

Operativsystemet og Softwaren/tjenester må skrives i maskinkode/Assembler.

Disiplin: Kunnskap om ny hardware og ny maskinkode! Lage ny maskinkode.

3 grunner til det:

1. Mer stabil run time environment. Vi kan ikke ha prosseseringsfeil.

2. Mye større ytelse på transport av data og prosessering av data.

3. Det er ny hardware som trenger ny software.

Paradigme 9:

Det må bygges et bibliotek basert på gjennomsnittlig skanninger fra forskjellige individer som danner en «standard» av hvordan atomer(systemet i nervetråder, muskler, hjerne osv) i kroppen/organer skal være.

Disiplin: Håndtere mye data og analysere (med AI – Artificial Inteligens) hva som er riktig/sunn kroppskonfigurasjon. Det å finne det rette datasettet til hvordan atomene i kroppen skal være sammensatt.

Dette biblioteket må integritets sjekkes opp mot DNA til personen.

System må analysere innsamlet data. Så må den skrive en fil om hva som skal endres på, også må den lage en «sunn konfigurasjon av kroppen» datasett i en ny fil.

.

Paradigme 10:

3D printing av organer og annet.

Disiplin: Printe organisk materiale i nanometer skala opp til et fullt fungerende organ i full størrelse. Det organet må matche DNA og blodtype med pasienten for å forhindre fra-støtting.

Det som kan printes er for eksempel nytt: Hjerte, nye Lunger, Nyrer, Milt, Lever, Hud, Bein, Ledd, og Knokler. En biologisk 3D printer kan for eksempel printe ny arm med fingre eller nytt ben.

Vi kan anta at vi kan lage organer bedre enn de originale.

Paradigme 11:

Programming «human bodys matter» interface.

Disiplin: Full kontroll over fysikken og dens lover, full kontroll over datasetet som skal «uploades» til kroppen, hvor et «Programming matter interface» som «sender til/ snakker med kroppen» sørger for at konfigurasjon av atomer blir riktige i kroppen som løser sykdommen(lidelsen) for pasienten.

Den maskinen som kan programmere materie/kroppen må finnes opp.

Hva vi kan oppnå er som følgende:

Fjerne sykdommer som Parkinson, kreft, demens, slag,skjørt skjellet/beinskjørhet, hjerteinfarkt og mange mange andre sykdommer.

Dette systemet med alle sine paradigmer og disipliner kan gjøre en 90 år gammel person til 20 år igjen. Det er ikke sikkert at det lever mer en totalt 120 år siden det er en grense satt i bibelen av Gud.

Jeg ser også at man kan løse psykiske problemer med systemet.

Jeg ser også at systemet kan lære oss språk og kunnskap som programmeres inn i hjernen.

Det er også mulig at selv om man setter kroppen til helt frisk status. Så kan Gud av andre grunner f.eks at personen har begått synder, eller har gjort sin tjeneste i livet, utført en oppgave i livet eller andre grunner som gjøre at personen dør.

Det er et annet skult system bak fysikken/materie vi ser/kjenner/måler i dag som regjerer over virkeligheten.

Les denne:

Det enkleste er nok å be til Gud om å helbrede meg og deg.