Disiplinene som må skapes og læres før man kan tre inn i nye paradigmer innenfor helse for å løse et hvilket som helst medisinsk tilstand/diagnose.

by Paradigme 1: Komplett atom analyse av kropp /objekter! Full beherskelse av å lese av universets atomer og molekylers sammensetning og lagre det i en datamaskin. Disiplin: Digital analyse av sammensetningene til alle atomene og larging av de dataene i menneskekroppen. Krever høyere grad en professor på universitet:Grad: «Super humans» For å tre inn i … Continue reading Disiplinene som må skapes og læres før man kan tre inn i nye paradigmer innenfor helse for å løse et hvilket som helst medisinsk tilstand/diagnose.