Mer enn tilfeldig – samling 3

by Sist oppdatert:Fredag 7 Oktober 2022 klokken: 20:47 Dette er fortsettelse av mer enn tilfeldig serien av artikler. Jeg kaller fenomenet: Super information Symmetry – synkronisitet. Det er meningsfulle sammentreff av 2-3 eller mer objekter/hendelser som sammentreffet i tid og rom gjerne med litt humor bak. Super information symmetry er et perfekt m√łnster ofte mellom … Continue reading Mer enn tilfeldig – samling 3